Thơ: Mặc Định

0

[Niệm ý Mt 25:31-46]

Cuộc đời lắm khổ, nhiều đau
Như phần cố định cài vào mặc nhiên
Cuộc đời có khốn mới khôn
Có dê xấu xí, có chiên hiền lành
Sống sao tùy ý riêng mình
Khôn hồn thì sống có tình với nhau
Khổ đau cuộc sống đã nhiều
Không thương thì cũng đừng gieo oán thù
Kiếp người chóng hết, mau qua
Chúa chẳng xét gì ngoài đức ái đâu
Trái tim ai cũng được trao
Là phần mặc định thương yêu trọn đời
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai nơi
Tùy mình chọn lựa rạch ròi từ nay
Chọn ngay từ cõi đời này
Nay sao, mai vậy, chẳng sai chút nào
Chúa không chấp lách gì đâu
Nhưng không thiên vị, xét theo việc làm
Muốn như dê hoặc như chiên
Tự do thực hiện ý riêng mỗi người

TRẦM THIÊN THU
Cuối Năm Phụng Vụ – 2020

Comments are closed.