Maria – Mẹ Tuyệt Vời

0

Maria: Mẹ người nữ tuyệt vời
Nếu phải con khi nhận lời Thiên sứ
Đã đem chuyện kể cho nhiều người nghe
Rằng: Lời Chúa hứa với Tổ phụ xưa
Đã thực hiện nơi Tôi người có phúc
Tôi là người mang thai Đấng cứu chuộc
Và qua lời Thiên sứ mới báo tin
Đấng Tôi sinh sẽ là Đấng toàn năng
Là Ngôi Hai con Chúa Trời hằng hữu

Nhưng Mẹ thì khác, Mẹ âm thầm giữ
Luôn lặng im để suy niệm trong lòng
Và chờ đợi với tất cả niềm tin
Không có gì Thiên Chúa không làm được
Một điều nữa con thấy Mẹ rất tuyệt
Khi không chồng mà Mẹ phải mang thai
Ngày xưa ấy cái chết đến không sai
Và xử tội hành hình là ném đá
Mẹ không sợ Mẹ vẫn tin vào Chúa
Chúa đã làm thì Chúa phải ra tay
Để con Chúa được lớn lên mỗi ngày
Trong cung lòng của Mẹ thật chính đáng

Con suy về Con Chúa Trời hằng sống
Đáng dựng nên cả vũ trụ tuyệt vời
Khi sinh ra làm kiếp sống con người
Sao nghèo quá, một cuộc đời túng thiếu
Vậy mà Mẹ không một lời than thở
Và xin Con một phép là cho nhà
Sống đỡ khổ và cuộc sống đầy no
Để xứng danh dòng họ Vua Đavit
Chúa lớn lên vẫn kiếp nghèo nối tiếp
Đi ra đời bị mọi người khinh chê
Dù tình thương của Chúa rất hải hà
Làm phép lạ cho người ta được sống
Luôn chữa lành cho người bị bệnh nặng
Ban lương thực khi người ta đói ăn
Chúa đến đâu là ban phát tình thương
Nhưng sau đó người ta lại chống đối
Mẹ ở nhà biết tin nhưng không vội
Vẫn tin rằng con Mẹ Đấng cứu tinh
Như lời hứa ngày xưa của Thiên Thần
Mẹ lặng thinh trong lòng để suy niệm
Rồi khi Con Mẹ phải chịu án chết
Vác Thập tự, đòn đánh thật quá đau
Trên Thánh Giá Con Mẹ chết thảm sầu
Mẹ vẫn không một lời kêu trách Chúa
Rồi Con Mẹ được an táng trong mộ
Mẹ không ra xem sự việc thế nào
Nếu là con, con sẽ chạy đôn đao
Và gào thét khóc thương con đã chết
Lời Chúa hứa sao không thấy ứng nghiệm
Vì giờ đây Con Tôi đã từ trần
Thân xác lạnh đã được liệm trong khăn
Và lúc này nằm yên trong ngôi mộ
Mẹ tuyệt vời luôn tin tưởng vào Chúa
Mẹ ở nhà cầu nguyện trong niềm tin
Không một lời than trách hay kêu than
Mẹ giơ tay đón nhận trong Thánh ý
Maria Mẹ quả là người nữ
Chúa đã chọn đã tuyển từ ngàn xưa
Tất cả xẩy ra như Mẹ vẫn chờ
Lời Chúa hứa sẽ từ từ thực hiện
Con cúi đầu trong giờ con suy niệm
Học cùng Mẹ trong cuộc đời hiến dâng
Là phó thác và luôn có niềm tin
Chúa là Đấng trung thành giữ lời hứa.

Nt. Maria Vũ Thùy Trang (Trọng)

Comments are closed.