Mỗi người chúng ta đều là con yêu dấu của Chúa Cha – SN Chúa Nhật IV Mùa Chay B

0

I. LỜI CHÚA: Ga 3,14-21

Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác,thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật,thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

II. SUY NIỆM:

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình”. Câu này là mùa xuân và trục xoay quanh lịch sử của Thiên Chúa với con người như đang nhảy múa.

Thiên Chúa đã yêu, một quá khứ tồn tại và phát triển trong ngày hôm nay, một sự thật hấp thụ tất cả mọi thứ: Toàn bộ câu chuyện Kinh Thánh bắt đầu bằng câu “bạn được yêu” và kết thúc bằng câu “bạn sẽ yêu” (P. Beauchamp). Đó là Tin Mừng được lặp đi lặp lại vào mọi lúc, mọi khó khăn, mọi ngờ vực. Tôi không phải là người Kitô hữu vì tôi yêu Chúa, nhưng tôi là một Kitô hữu vì tôi tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi. Tình yêu là gì? Oxy của cuộc sống.

Cốt lõi nóng sáng của Tin Mừng là vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa (Ev. Ga. 36) mà Đức Giêsu đã thể hiện, đã sống và đã ban cho. Đây là ngọn lửa phải nhập vào chúng ta, là điều đẹp nhất, vĩ đại nhất, hấp dẫn nhất, cần thiết nhất, thuyết phục nhất và rạng rỡ nhất (Ev. Ga.35)

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình”. Trong Tin Mừng, “yêu” luôn được dịch với một động từ khác, khiêm tốn, ngắn gọn, chỉ tay chứ không phải cảm xúc: “cho đi”. Thiên Chúa không làm gì ngoài việc đời đời coi mọi người quan trọng hơn mình. “Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,23), Chúa Cha yêu con như đã yêu Đức Kitô, cùng một niềm đam mê, cùng một niềm tin tưởng, cùng một niềm vui, cộng với tất cả những thất vọng mà con biết làm thế nào để có được nó. Mọi người đều là con yêu dấu của Chúa Cha.

Chúa Kitô, Đấng đến từ Chúa Cha như một ý định tốt lành, trong sự sống ban sự sống, kêu gọi chúng ta loại trừ khỏi hình ảnh chúng ta có về Ngài, loại trừ vĩnh viễn mọi ý định trừng phạt, mọi sợ hãi. Tình yêu không bao giờ đáng sợ và nó không biết hình phạt nào khác hơn là tự trừng phạt chính mình.

Đức Giê-su nói, không chỉ con người, mà cả thế giới đều được yêu thương, trái đất, động vật, thực vật và mọi tạo vật. Và nếu Ngài yêu thế giới và vẻ đẹp mong manh của nó, thì bạn cũng sẽ yêu tạo vật như chính mình, bạn sẽ yêu nó như người lân cận của mình.

“Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”. Thiên Chúa không quan tâm đến việc thiết lập các thử thách chống lại chúng ta, thậm chí không tha bổng cho chúng ta, bây giờ hay ngày phán xét. Cuộc sống của người được yêu không phải là thước đo của tòa án, mà là thước đo của sự trăng hoa và bao bọc.

Chúa đã yêu rất nhiều, và chúng ta thích Ngài: khi yêu trong tôi, sự sống nhân đôi, sức mạnh tăng lên, tôi hạnh phúc. Mọi cử chỉ quan tâm, âu yếm, tình bạn của tôi đều mang trong tôi sức mạnh của Thiên Chúa mở ra một cánh cửa dẫn đến vô tận.

Thiên Chúa đã yêu rất nhiều, và chúng ta thích Ngài: chúng ta cam kết không cứu thế giới, vì Ngài đã cứu nó rồi, nhưng để yêu nó; Không phải để hoán cải mọi người, Ngài sẽ làm điều đó, nhưng để yêu thương họ.

Nếu không có tình yêu, không có chiếc ghế nào có thể nói Chúa, không có bục giảng. Không còn cây cầu nối lại trái đất với bầu trời, động cơ làm cho lịch sử bắt đầu lại, một lịch sử có hương vị của tình yêu Thiên Chúa.

HDT

Comments are closed.