Thơ: Đền Thờ

0


(Ý niệm: Ga 2, 13-25 – Chúa nhật III mùa Chay B)

Đền thờ đây chốn linh thiêng
Người ơi sao nỡ buôn chiên bán bò!
Thờ phượng Thiên Chúa chẳng lo
Lấy tiền đổi bạc nhỏ to kiếm lời.
Giêsu Con Một Chúa Trời
Đành lòng nổi giận với người trần gian.
Quay sang lật đổ ghế bàn
Dây roi xua đuổi cả đàn bò chiên.
Trách mắng những kẻ kiếm tiền
Đừng buôn với bán làm phiền cha tôi!
Giêsu, con đã biết rồi!
Đền thờ Chúa ngự, chớ lôi thôi nhiều.
Hồn con một thoáng cô liêu
Tìm về bên Chúa thỏa điều ước mong.
Con ơi vững dạ an lòng
Cha bên con mãi suốt dòng thời gian.
Dù cho cuộc sống lo toan
Tình yêu Cha vẫn tràn lan, vững bền.
Một lòng con quyết tiến lên
Vững tin con giữ tâm Đền trinh trong.

Nt.Maria Đoàn Thị Thu Huyền
Học viện Tiền Vĩnh Khấn

Comments are closed.