Tôi đã trơ mặt chai ra như đá, biết mình sẽ không phải thẹn thùng – SN Thứ Tư Tuần Thánh 2021

0

Suy niệm: Is 49,1-6

“Tôi chắc chắn hy vọng như vậy”. “Tôi hy vọng anh ấy sẽ được thăng chức”. “Tôi hy vọng cô ấy sẽ ổn thôi”. Hãy nghĩ xem từ “hy vọng” có nghĩa là gì trong những câu nói này. Nó có vẻ giống như sự lạc quan mơ hồ hơn là đức tính của hy vọng. Như thể chúng ta đang nói rằng chúng ta thực sự muốn điều gì đó xảy ra hoặc rằng nếu chúng ta may mắn, mọi thứ sẽ ổn thỏa cho chúng ta.

Bài đọc 1 của ngày hôm nay cho chúng ta thấy một loại hy vọng khác. Mặc dù hạn từ này không được sử dụng, nhưng vẫn có một luồng hy vọng chạy qua đoạn văn. Chúng ta có thể thấy rằng người tôi tớ trong bài đọc đã đặt hy vọng vào Chúa. Nhưng nó không chỉ là một sự lạc quan mơ hồ; trên thực tế, đó là một hành động hoàn toàn tin tưởng. Ngài nói: “Có Chúa là Thiên Chúa giúp đỡ tôi, vì vậy tôi không bị ô nhục. . . . Tôi sẽ không phải thẹn thùng”(Is 50, 7).

Giống như người tôi tớ này, khuôn mặt của Chúa Giêsu có chiều hướng “giống như đá” (Is 50, 7). Thánh sử Luca cho chúng ta biết rằng khi thời gian gần đến, Chúa Giêsu “cương quyết lên đường đến Giêrusalem” (Lc 9,51). Ngài tin tưởng vào tình yêu của Cha mình và Ngài biết rằng bất kỳ sự xấu hổ nào Ngài gặp phải trên đường đi sẽ không phải là lời nói cuối cùng.

Chúa Giêsu hy vọng vì Ngài biết rằng Cha Ngài hoàn toàn đáng tin cậy. Niềm hy vọng của chúng ta được hình thành dựa trên cùng một sự tin cậy vào Thiên Chúa. Chúng ta có thể tin tưởng rằng những khó khăn của chúng ta sẽ không phải là lời nói cuối cùng bởi vì chúng ta có Cha trên trời, Đấng sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cách tốt nhất để đối mặt với những tình huống đe dọa đến niềm hy vọng của chúng ta, dù là hoàn cảnh bên trong hay hoàn cảnh bên ngoài, là tập trung vào Thiên Chúa và sự trung tín và tình yêu của Ngài.

Vì vậy, hãy vững lòng! Hãy nhìn vào những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá cho bạn. Đó là nơi Ngài gánh chịu mọi đau khổ, nỗi đau và tội lỗi của bạn. Ngài không chỉ chịu đựng sự đau đớn của một cuộc hành hình tàn bạo, mà còn chiến thắng cái chết trong quá trình này. Và điều đó mang lại cho bạn hy vọng cuối cùng về cuộc sống vĩnh cửu với Ngài. Với sự tự tin hỗ trợ bạn như vậy, bạn có thể trơ mặt chai như đá và biết rằng, bất kể thế nào, bạn sẽ không bị thẹn thùng xấu hổ.

Lạy Chúa, khi con chiêm ngắm sự khổ nạn của Chúa, xin giúp con tin tưởng vào tình yêu của Chúa và đặt tất cả hy vọng của con vào Chúa.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.