Xây Dựng Giờ Cầu Nguyện của Bạn

0

 

Một kiểu mẫu cho việc cầu nguyện cá nhân

Hãy bắt đầu một ngày với Chúa trong tâm trí và trong trái tim bạn.

Đây là một bước đơn giản bạn có thể thực hiện – Điều này giúp bạn giữ vững tinh thần khi bạn phải đáp ứng những đòi hỏi của ngày sống và giữ chặt bạn khi những cơn bão không thể tránh bất ngờ ập đến.

Hãy Chọn Thời Gian. Hãy tìm thời gian trong ngày bạn có thể thư giãn mà không bị ai làm phiền (những người mẹ có con nhỏ cần sự sáng tạo và chấp nhận một số quấy rầy là bình thường). Buổi sáng thường là thời gian tốt hơn để cầu nguyện đối với hầu hết mọi người; hãy chọn một chỗ yên tĩnh – trong nhà của bạn, nơi làm việc, ngoài trời, trong nhà thờ.

Hãy Giữ Bạn khỏi Những Chia Trí. Chúng ta hãy tập trung vào Chúa Giêsu; hãy để sang một bên những gì làm phiền chúng ta (Dt 12,1-2). Nếu nó ích lợi cho bạn, hãy duy trì một cuốn sổ tay. Khi những ý tưởng “bên ngoài” đến trong tâm trí, hãy nhanh chóng ghi chúng lại để xem xét sau đó, rồi trở lại cầu nguyện. Hãy để điện thoại và những thiết bị khác của bạn trong một phòng khác.

Hãy Xét Mình. Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chiếu soi ánh sáng của Người vào tâm hồn bạn. Hãy ăn năn sám hối về những tội lỗi và xin ơn tha thứ, và tin rằng tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ. Khi tham dự Thánh Lễ, hãy sám hối theo Nghi thức Sám Hối của phụng vụ. Hãy lãnh nhận Bí tích Hòa Giải bất cứ khi nào có thể và hãy để cho Thiên Chúa giải thoát lương tâm của bạn – Máu của Chúa Kitô sẽ thanh tẩy lương tâm của bạn khỏi những việc đưa tới sự chết để bạn có thể phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (Dt 9,14)

Hãy Bước vào trong Sự Hiện Diện của Thiên Chúa. Hãy suy nghĩ về tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Hãy dành thời gian để suy gẫm (và có thể đọc lớn tiếng) những chân lý sau đây trong Kinh Tin Kính Nicea:

Thiên Chúa là Cha/Đấng Tạo Hóa của chúng ta:

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của chúng ta:

Chúa Thánh Thần Đấng an ủi chúng ta;

Giáo Hội là một với Chúa Giêsu;

Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta trên thiên đàng.

Chúa Giêsu sẽ lại đến trong vinh quang!

Hãy Ngợi Khen Thiên Chúa – Cha, Con và Thánh Thần

Hãy tập trung tư tưởng của bạn vào Thiên Chúa là Cha và thưa với Người rằng bạn yêu mến Người. Hãy gọi Người là “Cha (Abba)” và tạ ơn Người vì sự sáng tạo tuyệt vời này, vì tất cả những điều tốt đẹp và vì lòng tốt cũng như sự chăm sóc mà Người dành cho bạn.

Hãy tập trung tư tưởng của bạn vào Chúa Giêsu và thưa với Người rằng bạn biết ơn Người biết bao về cái chết và sự phục sinh của Người. Người đã làm những điều tuyệt vời cho bạn; hãy cảm ơn Người về những điều đó.

Hãy tập trung tư tưởng của bạn vào Chúa Thánh Thần và xin Người dạy dỗ bạn về những tội lỗi của bạn và về cách làm thế nào để dâng hiến cuộc sống cho Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Hãy suy nghĩ về những hoa trái của Chúa Thánh Thần (Gl 5,22-23) và hãy xin Chúa Thánh Thần làm cho hoa trái đó chín muồi nơi bạn.

Hãy để cho Thiên Chúa Tác Động Bạn.  Hãy lấy một câu chẳng hạn như “Chúa Giêsu là Đấng Thánh” và hãy lặp lại cách nhẹ nhàng mà không suy nghĩ hay chia trí. Hãy cố gắng để cho Chúa Thánh Thần tự do chỉ cho bạn thấy quan điểm của Thiên Chúa về “Chúa Giêsu là Đấng Thánh”. Bạn hãy đặt mình trước sự hiện diện của Đấng Thánh. Bạn có thể khám phá ra những con đường tình yêu mới về Thiên Chúa.

Hãy Đặt Những Câu Hỏi (Mt 7,7-11). Hãy đến với Thiên Chúa và hỏi Người; hãy cố gắng học cách để lắng nghe Người và vui hưởng thánh nhan Người; hãy cố gắng cảm nhận những gì Người có thể đang nói trong tâm hồn bạn khi bạn cầu nguyện và đọc Thánh Kinh. Chúa Giêsu đã mời gọi tất cả những kẻ theo Người hãy xin, hãy gõ và hãy tìm kiếm; Cha trên trời của chúng ta vui thích ban những điều tốt lành cho tất cả những ai cầu xin Người.

Hãy Dâng Những Lời Cầu Xin của Bạn lên Chúa. Hãy cầu nguyện cho những nhu cầu của gia đình bạn. Hãy cầu xin Chúa chúc phúc cho bạn và gia đình bạn; hãy xin Người bảo vệ bạn và gia đình để làm điều tốt và nói “không” với sự dữ và tội lỗi. Hãy cầu nguyện cho những người đau ốm và cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội.

Hãy Viết Nhật Ký Giờ Cầu Nguyện của Bạn. Một nhật ký cầu nguyện sẽ giúp bạn nhớ lại những gì bạn đã cầu nguyện và duy trì cảm nghiệm về những gì Thiên Chúa đã diễn tả cho bạn. Nhật ký ấy sẽ giúp bạn có Chúa Giêsu trong suốt ngày sống của bạn.

Theo Word Among Us, Prayer Resources
Nguồn: https://wau.org/resources/article/building_your_prayer_time_1/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.