Thơ: Ngôi mộ trống

0

 

Khi bước vào ngôi mộ nhìn không thấy
Giêsu đâu? Ai đã lấy mất rồi
Con bàng hoàng rồi hớt hải đi tìm
Nhưng Chúa đâu? Con vẫn không tìm được
Bởi căn tính đời tu con đánh mất
Không sống một nhân chứng đời hiến dâng
Không mở miệng làm ngôn sứ rao truyền
Lời của Chúa cho những người gặp gỡ
Ba lời khấn con tự tính đoan hứa
Nhưng xét mình còn sai lỗi rất nhiều
Đời sống Cộng đoàn con sẽ nói sao?
Khi ý riêng luôn được coi là nhất
Xét mình lại con thấy mình đánh mất
Một Giêsu con đã táng trong mồ
Ai lấy đâu mà con phải nghi ngờ
Đi tìm Chúa hãy trở về cuộc sống
Là Tu sĩ đâu phải tìm hạnh phúc
Cho riêng mình, nhưng hãy biết cho đi
Đến với người nghèo khổ để chung chia
Một kiếp người, như xưa Chúa đã sống
Và giờ đây không còn thấy mộ trống
Tìm được rồi, Chúa đang ở bên Con
Và giờ đây Con với Chúa đồng hành
Nên đời tu Con mang nhiều ý nghĩa./.

Nt. Maria Vũ Thùy Trang

Comments are closed.