Thơ: Thập giá – Tình Yêu và Hy vọng

0

Chiều tím hoàng hôn vọng cung sầu
Chợt thấy lòng ai chút quặn đau
Giê-su chịu chết nơi thập tự
Giương mình gánh tội lỗi trần gian.

Ngỡ tưởng tình yêu sẽ lụi tàn
Hy vọng, bình an cũng biến tan
Khi Con Thiên Chúa chịu kết án
Tử hình thập giá quá gian nan!

Dù cho nhân thế đã phũ phàng
Tình yêu Thiên Chúa vẫn mênh mang
Cạnh nương long, máu nước tuôn tràn
Ban suối nguồn ân sủng chứa chan.

Tạ ơn tình Chúa đã thương ban
Con Một Ngôi Hai cứu trần hoàn
Ánh sáng Phục Sinh lan khắp cõi
An bình, hy vọng mãi muôn đời.

Nt. Maria Đoàn Thị Thu Huyền

Comments are closed.