Thơ: Tin Mừng Phục Sinh

0

(Ý niệm: Mt 28,1-10; Mc 16,1-8; Lc 24,1-12)

Bình minh đến, trăng tàn sao lặn
Dáng người lành sải bước chân êm
Tìm về bên mộ Chúa nhân hiền
Khóc thương Người, nay đã nghỉ yên.

Bỗng đâu trời đất như rung chuyển
Thiên Thần của Chúa đến loan tin
Hỡi những người nữ, xin đừng sợ!
Giê-su, Con Chúa đã Phục Sinh.

Họ tiến gần bên chỗ Người nằm
Lặng nhìn ngôi mộ đã trống không
Niềm vui xen lẫn bao sợ hãi
Giục bước chân mau báo tin Ngài.

Lòng đầy hoan hỉ, tâm vững chãi
Truyền rao chân lý Chúa Ngôi Hai
Thật Ngài đã chết nay sống lại
Chiến thắng khải hoàn phúc thiên thai.

Nt. Maria Đoàn Thị Thu Huyền

Comments are closed.

phone-icon