Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em… – SN ngày 16.6.2021

0

Suy niệm:  2 Cr 9,6-11

Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện (2 Cr 9,8)

Phaolô đang quyên góp quỹ cho người nghèo ở Giêrusalem từ các giáo đoàn mà ông đã thành lập, và ông muốn người Côrintô quảng đại đóng góp. Vì vậy, ông đảm bảo với họ rằng họ không phải lo lắng về việc thiếu tiền: Thiên Chúa chắc chắn sẽ trổi vượt hơn họ về sự quảng đại. Hôm nay, hãy phân tích những lời của Phaolô để xem nguyên tắc này cũng áp dụng như thế nào đối với ân sủng của Thiên Chúa.

Thiên Chúa có thể. . . Chỉ bằng sức lực của mình, chúng ta không thể “làm được tất cả”, nhưng Thiên Chúa thì có thể. Ngài có thể ban cho chúng ta ân sủng mà chúng ta cần cho mọi tình huống. Thật không may, khi chúng ta nghèo khổ, chúng ta sẽ có xu hướng trở nên dựa vào sức mình – và sau đó trở nên lo lắng hoặc chán nản. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta trông cậy vào Ngài. Ngài không chỉ muốn chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Ngài mà còn muốn chúng ta tin rằng Ngài có thể giúp chúng ta. Tất cả những gì cần thiết là một lời cầu nguyện đơn giản: “Lạy Chúa, con không thể làm được điều này nếu không có Chúa, nhưng với ân sủng của Chúa, con có thể hoàn thành bất cứ điều gì Chúa yêu cầu”.

Tuôn đổ mọi ân sủng… Thiên Chúa ban cho chúng ta không chỉ đủ ân sủng trước sự khó khăn mà còn rất dồi dào – sự dồi dào cho “mọi việc thiện” mà Ngài đang đòi hỏi ở chúng ta (2 Cr 9, 8)! Cho dù đó là chống lại sự cám dỗ, thực hiện theo lời hứa hay chỉ vượt qua một giờ tiếp theo, chúng ta có thể tin tưởng vào việc nhận được dồi dào ân sủng.

Trong tất cả mọi sự. . . Chúng ta có thể chỉ hướng về Chúa khi chúng ta gặp phải nhu cầu lớn: bệnh nặng, mất việc làm, mối quan hệ tan vỡ. Nhưng ân sủng của Thiên Chúa không chỉ dành cho một số điều hay những điều lớn lao; nó dành cho tất cả mọi thứ. Ngài quan tâm đến trách nhiệm hằng ngày của chúng ta. Ngài vui thích khi chúng ta mời Ngài vào những chi tiết hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta.

Hôm nay, bạn cần ân sủng của Thiên Chúa ở đâu? Đừng ngần ngại cầu xin Ngài giúp bạn trong mọi nhiệm vụ hoặc thử thách mà bạn phải đối mặt, bất kể điều đó có vẻ nhỏ nhặt với bạn như thế nào. Sau đó, hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho bạn một cách dồi dào!

Lạy Chúa, xin mở mắt và trái tim con để đón nhận nhiều hơn ân sủng của Chúa.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.

phone-icon