Vậy hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành – SN ngày 15.6.2021

0

Suy niệm: Mt 5,43-48

Đây có thể là một trong những lời thách thức nhất của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng nó khó khăn như thế nào để yêu thương ngay cả những người thân thiết nhất với chúng ta. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể hy vọng yêu thương kẻ thù của mình hoặc cầu nguyện cho những người bắt bớ chúng ta – để một mình chúng ta đạt được sự hoàn hảo sao?

Chỉ có một câu trả lời khả dĩ cho câu hỏi đó: nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Cha Jacques Philippe, một tác giả về đời sống tâm linh và là nhà giảng thuyết viết: “Chúng ta sẽ không có ân sủng để làm những gì Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta. Nhưng đối với những gì anh ta đang yêu cầu, Ngài đã hứa với ân sủng của mình: Thiên Chúa ban cho những gì Ngài truyền lệnh” (Trong trường học của Chúa Thánh Thần).

Vì vậy, nếu Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta trở nên hoàn hảo, thì đó là bởi vì Ngài luôn sẵn sàng ban cho chúng ta tất cả những ân sủng mà chúng ta cần. Bằng quyền năng của Thánh Thần và các bí tích, Thiên Chúa luôn tuôn đổ ân sủng để giúp chúng ta vượt ra khỏi những giới hạn của con người sa ngã của mình.

Tuy nhiên, vấn đề thường nằm ở chỗ chúng ta không tin cậy vào ân sủng của Thiên Chúa. Khi chúng ta nghe những lời của Chúa Giêsu, xu hướng của chúng ta là giảm xuống gấp đôi và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu trọn lành hoàn hảo. Chúng ta nghĩ: “Nếu tôi có thể làm việc chăm chỉ hơn một chút, tôi có thể đạt được điều đó”.

Ví dụ, bạn có thể gặp khó khăn khi tha thứ cho người đã xúc phạm bạn. Nhưng chỉ cần sẵn lòng tha thứ không phải lúc nào cũng làm dịu đi một trái tim bị tổn thương. Câu trả lời tốt hơn là hợp tác với ân sủng của Thiên Chúa bằng cách cầu nguyện. Hãy dâng nó cho Chúa khi bạn rước lễ. Hãy tìm kiếm ân sủng chữa lành của Thiên Chúa trong phép Hòa giải. Nếu bạn cầu xin Thánh Thần xoa dịu trái tim mình, bạn sẽ thấy dễ dàng tha thứ hơn.

Điều này không xảy ra ngay lập tức. Có thể mất một khoảng thời gian trước khi bạn có thể yêu thương một người đã làm tổn thương bạn. Nhưng khi bạn cầu xin Thánh Thần và xin Ngài đổ đầy ân sủng cho bạn, bạn sẽ thấy mình đang làm điều mà bạn không bao giờ có thể tự mình làm được. Có thể bạn sẽ bắt đầu cầu nguyện cho một “kẻ thù” – hoặc thậm chí trở thành một trong những người bạn đáng tin cậy của họ!

Không ai trong chúng ta sẽ trở nên thực sự hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể tự tin dựa vào ân sủng dư đầy của Thiên Chúa để giúp chúng ta đến gần nhất có thể.

Lạy Cha trên trời, xin giúp con nhận được tất cả ân sủng của Chúa Thánh Thần mà con cần đến ngày hôm nay.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.