Hãy cởi dép ngươi ra – SN ngày 14.7.2021

0

Suy niệm: Xh 3,1-6. 9-12

Không có gì trong quá khứ của Môisen có thể chuẩn bị ông cho những gì sắp xảy ra. Lớn lên trong gia đình của vua Pharaô, ông có thể đã nghe những câu chuyện về Abraham, nhưng không câu chuyện nào trong số những câu chuyện này được kể theo cách khơi dậy đức tin. Ông biết rằng dân tộc của mình đã là nô lệ trong nhiều thế kỷ. Vì vậy, ngay cả khi ông đã nghe nói về việc Thiên Chúa của Israen can thiệp vào cuộc sống của tổ tiên ông, thì điều đó cũng có vẻ giống như những câu chuyện xa xưa.

Do đó, điều tự nhiên là Môisen đã kinh hãi khi nhìn thấy bụi cây đang bốc cháy. Tò mò, ông tiếp cận để tìm hiểu thêm. Đó là khi ông nhận ra mình đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Ông không chỉ nghe rõ tiếng Thiên Chúa mà còn có thể cảm nhận được sự thánh khiết của Thiên Chúa tỏa sáng từ bụi cây. Vì vậy, ông đã cởi dép ra.

Không ai trong chúng ta nhìn thấy một bụi cây bốc cháy như Môisen đã thấy, nhưng chúng ta vẫn tin rằng Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta và với chúng ta. Chúng ta có thể phân biệt sự hiện diện của Ngài trong tự nhiên, trong Kinh thánh, trong các bí tích, và ngay cả trong những người xung quanh chúng ta. Có vô số cách bình thường mà Chúa hiện diện với chúng ta mỗi ngày.

Nhưng đôi khi, như đã làm với Môisen, Thiên Chúa làm một điều phi thường. Ngài tương tác với chúng ta theo một cách đáng chú ý hơn. Khi điều đó xảy ra, bạn biết điều đó. Bạn có ý thức rõ ràng rằng Thiên Chúa đã đâm thấu trái tim bạn, hoặc đặt bạn trên một con đường mới, hoặc thuyết phục bạn về sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời bạn. Trong những trải nghiệm đó, bạn nhận ra rằng bạn đang ở trên đất thánh bởi vì trong trái tim bạn biết rằng Thiên Chúa ở đó. Bạn cảm thấy kính sợ trước tình yêu của Thiên Chúa, và sự kính sợ đó khiến bạn tràn ngập tình yêu thương dành cho Ngài và lôi kéo bạn đến thờ phượng Ngài. Đây là những loại trải nghiệm thay đổi bạn.

Bạn không cần phải có những loại cảm nghiệm này một cách thường xuyên. Thiên Chúa tiếp tục làm việc trong cuộc sống của bạn mỗi ngày – ngay cả khi bạn “không cảm thấy gì”. Tuy nhiên, chẳng mất mát gì khi cầu xin Ngài làm cho sự hiện diện của Ngài được bạn biết đến một cách mạnh mẽ. Hãy giữ lòng bạn yên tịnh và nói với Cha yêu thương của bạn ở trên trời rằng bạn sẵn sàng để Ngài bước vào cuộc sống bình thường của bạn bất cứ lúc nào – ngay cả hôm nay, ngay cả bây giờ.

Vậy bạn hãy luôn sẵn sàng!

Lạy Chúa, xin hãy giúp con luôn mở rộng lòng trong trường hợp Chúa muốn làm con bất ngờ trong ngày hôm nay.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.

phone-icon