Lạy Thầy, xin làm cho chúng tôi một dấu lạ – SN ngày 19.7.2021

0

Suy niệm: Mt 12, 38-42

Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ ngay trước mặt họ, nhưng những kinh sư và người Pharisêu vẫn tiếp tục yêu cầu Ngài một dấu chỉ để chứng minh rằng ngài là Đấng Mêsia. Trên thực tế, họ có ý định tìm kiếm các dấu chỉ, đến nỗi họ không nhận thấy rằng chính Chúa Giêsu là dấu chỉ, đang đứng đó ngay trước mắt họ.

Bạn đã bao giờ thấy mình cầu xin Thiên Chúa cho một “dấu chỉ” cụ thể nào chưa? Con người mới mong ước những điều như vậy. Có lẽ chúng ta mong mỏi xác nhận về một quyết định đang chờ xử lý, hoặc chúng ta đang tìm kiếm Thiên Chúa cho chúng ta thấy một cách cụ thể rằng Ngài đang đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Đôi khi một chút thương lượng thậm chí có thể len lỏi vào các yêu cầu của chúng ta. “Lạy Chúa,” chúng ta có thể cầu nguyện, “Con cần một dấu chỉ từ Chúa rằng con đang làm việc trong tình huống này. Nếu Chúa thể hiện theo cách này, con sẽ tin tưởng”.

Phản ứng của Chúa Giêsu đối với các nhà lãnh đạo Do Thái đang được tiết lộ. Đôi khi chúng ta đang tìm kiếm những dấu chỉ bên ngoài trong khi thực tế, chính Chúa Giêsu là dấu chỉ duy nhất mà chúng ta thực sự cần. “Dấu chỉ” đó luôn ở ngay trước mặt chúng ta, ban phước cho chúng ta, khuyến khích chúng ta và hướng dẫn chúng ta.

Không nghi ngờ gì nữa, có những dịp Chúa sử dụng các dấu chỉ khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng Gideon đã yêu cầu một dấu chỉ liên quan đến một chiếc lông cừu len, và Thiên Chúa đã ban nó cho ông (Tl 6, 36-40). Nhưng chúng ta cũng phải cởi mở với những cách khác mà Thiên Chúa có thể dẫn dắt hoặc hướng dẫn chúng ta. Chúng ta không thể để những giả định của chính mình ngăn cản chúng ta về cách Chúa muốn nói với chúng ta. Chúng ta cũng không muốn nản lòng khi một dấu chỉ không xuất hiện theo hình thức mà chúng ta mong đợi hoặc mong muốn. Chúng ta cũng không muốn đặt ra bất kỳ giới hạn nào về việc Thiên Chúa muốn hành động như thế nào trong một tình huống cụ thể.

Vì vậy, hãy tiếp tục và cầu xin Chúa Giêsu cho một dấu chỉ. Nhưng hãy cởi mở với những cách khác mà Ngài có thể nói chuyện với bạn. Dù bạn đang tìm kiếm dấu chỉ nào, hãy nhớ rằng cuối cùng, chính Chúa Giêsu là dấu chỉ mạnh mẽ nhất mà Thiên Chúa, Cha chúng ta đã ban cho chúng ta. Ngài là dấu chỉ của tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho chúng ta – và không có dấu chỉ nào vĩ đại hơn thế!

Lạy Chúa Giêsu, khi con đang tìm kiếm các dấu chỉ, xin giúp con không bỏ lỡ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.