Thơ: Khôn Tin Giỏi Mến

0


[Niệm ý Mt 11:25-27 ≈ Lc 10:21-22]

Giỏi giang, thông thái làm gì?
Nếu không vì Chúa, chẳng là gì đâu
Không cần bằng cấp, học cao
Chỉ cần tin mến để vào trời thôi
Bây giờ dịch bệnh khắp nơi
Ai khôn, ai dại, rạch ròi dại – khôn
Giúp nhau chút cháo, miếng cơm
Trẻ ranh xấc láo dạy khôn người già
Đi làm từ thiện để khoe
Chứ đâu có thật lòng vì thương yêu
Chúa không cần kẻ tự kiêu
Đừng khoe mình giỏi, học cao, nhiều tiền
Chỉ là những kẻ làm phiền
Bởi vì ảo tưởng, khôn ngoan hợm mình
Chúa không cần kẻ thông minh
Ngông nghênh, chảnh chọe, yêu tinh rõ ràng
Chúa thương ai sống khiêm nhường
Nghèo hèn, ít chữ nhưng lòng từ nhân
Giàu mà kiêu, giỏi làm tàng
Thiên Chúa chẳng cần những loại ấy đâu
Bao người đang phải khổ đau
Không thương thì chớ, đừng đầu độc ai!
Có hôm nay, có ngày mai
Chớ nên ảo giác mà sai với lầm
Khôn là giúp đỡ tha nhân
Giỏi là vì Chúa mà quên chính mình

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon