Tranh Mẹ Maria trong trang phục Việt Nam trên lá bồ đề

0

Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Ban Truyền thông xin giới thiệu năm bức tranh  họa ảnh Đức Mẹ Maria trong trang phục Áo Dài Việt Nam (Đức Mẹ La Vang). Tranh do nữ tu họa sĩ Cécilia Mai Tú Quỳnh vẽ trên lá bồ đề.   

Comments are closed.

phone-icon