Kính mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0

                

Dòng máu thắm thấm vào lòng đất
Mảnh giang san gấm vóc Việt Nam
Ươm mầm hậu duệ vô ngần…
Trổ sinh hạt giống Đức Tin hào hùng 

Nêu gương sáng tô hồng trang sử
Mừng Chư thánh vinh dự cao quang
Uy danh: Tử Đạo Việt Nam
Là lời mời gọi con dân hướng về…
Từ thành thị đồng quê bát ngát
Tới miền cao: tiếng nhạc vang xa
Rừng ngàn, biển rộng ca hòa
Chúc khen tình Chúa hải hà bao dung
Đoàn lữ hành chân dừng… hợp xướng
Cùng hoan hô bao Đấng anh hùng.
………..

Xin thương đoàn lớp chúng nhân
Giữa muôn thử thách thăng trầm thế gian
Mong Chư Thánh vô vàn kính ái
Luôn trợ lực, và mãi dắt đưa:
Đời thường gian khó nắng mưa
Ác Thần mưu độc lọc lừa bẫy giăng
Rồi “chú gấu”- thế gian vật chất
Luôn giương oai vẫy gật chào mời!
Xác hèn nổi loạn không ngơi
Nguyện xin Đuốc sáng rạng ngời tin yêu
Lòng đoan quyết trăm chiều tôn kính
Xin lắng nghe lời thỉnh nguyện cầu
Để đoàn con ngẩng cao đầu
Bước vào quĩ đạo nhiệm màu yêu thương…
Dù cuộc sống dặm trường gian khó
Gương cha ông còn đó dõi theo
Vui trong kiếp sống đơn nghèo…
Thực thi bát phúc, Nước Trời giảng rao. 

Sr. Maria Hoài Thu, OP

Comments are closed.

phone-icon