Nhìn vào Nghĩa Trang

0

Ai người đứng ngắm trăng sao,
Để tâm lắng đọng nhìn vào nghĩa trang.
Cỏ khô ủ rũ bên đàng,
Côn trùng rỉ rả như đang gọi mời.

Vào đây đi nhé bạn ơi!
Gẫm suy cho tỏ cuộc đời là chi?
Xem qua nấm mộ xanh rì,
Cỏ khô vàng úa có chi vững vàng.
Người qua kẻ lại dẫm lên,
Nào còn ai nhớ tuổi tên là gì.
Muôn người cùng một lối đi,
Không ai thoát khỏi cảnh chia ly này.
Người giàu kẻ khó ăn mày,
Hàng vua chúa cũng như bầy thần dân.
Đã là người sống trên trần,
Có ai thoát khỏi lưới “thần chết” đâu!
Thình lình chụp xuống trên đầu,
Sáng, trưa, chiều tối ai đâu có ngờ,
Người khôn lành, kẻ dại khờ,
Cùng trong một mẫu nấm mồ như nhau.
Sang hèn có  khác chi đâu?
Trẻ già cũng phải qua cầu ấy thôi,
Tử sinh bản án sẵn rồi,
Sách “hằng sống” mở ghi đời chứng nhân.

Thứ tha đếm được mấy lần?
Lao tù thăm viếng ân cần lắm chưa?
Bộ hành lâm cảnh nguy cơ,
Có nâng đỡ dậy dẫn đưa về nhà.
Hay là lại tránh ra xa,
Hay là lạnh nhạt xót xa cõi lòng.
Trên đường có để mắt trông,
Người mù mò mẫm xin đồng tiền dư.
Có thương hay cũng chối từ,
Cửa lòng khép lại coi như chẳng màng.
Gặp người đói rách bên đàng,
Miếng cơm manh áo dễ dàng cho không?
Còn bao nhiêu kẻ đau lòng,
Có thương lau sạch những dòng lệ rơi.
Còn bao nhiêu câu hỏi trong đời,
Trước tòa “thẩm phán” trả lời sao đây?
Nhìn vào cuộc sống hôm nay,
Bao nhiêu việc tốt cơ may chẳng làm,
Để rồi hối tiếc phàn nàn,
Sầu tuôn đẫm lệ ứ tràn đôi mi,
Trước nhan thánh Chúa lặng quì,
Xin ơn tha thứ chấp chi lỗi lầm.
Từ nay con quyết thành tâm,
Vâng theo Lời Chúa phúc ân thi hành.
Sống sao cho đẹp thanh danh,
Mới trông được chết an lành bên Cha.

Như người lữ khách đường xa,
Những mong mau tới quê nhà bình yên.
Như người đầy tớ trung kiên,
Chủ vừa lên tiếng cửa liền mở ngay.
Đèn chong thức trọn canh dài,
Lắng nghe cho tỏ bên tai rành rành:
“Hỡi con là kẻ trung thành,
Hãy vào chung hưởng phúc lành với Ta.
Vì xưa ngươi đã nhận ra,
Người nghèo đói khổ chính là Ta đây”…
                                               (x.Mt 6. 25,31-46)

Sr. Maria Gabriel Mai

Comments are closed.

phone-icon