Beware! – Suy niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên C

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Theo the Word Among us

Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/06/26/420296/

Meditation: Galatians 5:1, 13-18

Beware. (Galatians 5:15)

Trouble was brewing among the believers in Galatia. Many of them, influenced by outsiders, began to believe that Gentiles had to observe the whole Jewish law if they wanted to follow Jesus. They were turning away from Paul’s teaching that faith, baptism, and the gift of the Spirit were the only requirements for entry into the body of Christ.

In response, Paul wrote a passionate letter. He gave voice to his heartbreak and grief over the way these brothers and sisters had begun to turn against each other – and against the gospel he had proclaimed to them.

Paul saw that the Galatians’ acceptance of a false gospel was bringing about real-world results. Dissension, rivalry, selfishness, and envy were cropping up in place of the peace, the joy, and the love they had once known (Galatians 5:20-22). It had become so bad that Paul warned them that they risked “devouring one another” (5:15). All because they had stopped living by the Spirit, the One who unites God’s people in love and humility (3:3-4).

This passage tells us something extremely important: the Holy Spirit matters! He is more than a sentence in our Creed and more than the Person we name when we touch our shoulders in the Sign of the Cross. He is the love of God poured into our hearts (Romans 5:5). He is the voice of God who convinces us that we are children of God (Galatians 4:6). He is the power of God who softens our hearts and teaches us to love one another (5:13).

So follow Paul’s advice and “beware” (Galatians 5:15). Don’t fall into the trap of trying to live out your faith without the help and grace of the Holy Spirit. Invite the Spirit to be with you as you worship at Mass today. Listen for his voice throughout the day. Follow his promptings. Let him teach you how to live in love with the people around you.

“Holy Spirit, come and fill me!”

Suy niệm: Gl 5,13-18

Anh em hãy coi chừng” (Gl 5,15).

Sự lo lắng đang bủa vây trong số các tín hữu ở Galát. Nhiều người trong số họ, bị ảnh hưởng bởi những người lạ, đã bắt đầu tin rằng Dân Ngoại phải tuân giữ toàn bộ luật Do Thái nếu họ muốn theo Chúa Giêsu. Họ đã quay lưng lại với giáo huấn của Thánh Phaolô về đức tin, phép rửa và ơn ban của Thánh Thần là những đòi hỏi duy nhất cho việc tham dự vào thân mình của Chúa Kitô.

Đáp lại, Thánh Phaolô đã viết một lá thư đầy nhiệt huyết. Người đã lên tiếng bày tỏ nỗi đau lòng và sự buồn phiền về cách mà những anh chị em này đã bắt đầu chống lại nhau và chống lại Tin Mừng mà Người đã rao giảng cho họ.

Thánh Phaolô đã nhận thấy rằng sự chấp nhận tin mừng giả của các tín hữu Galát đang mang lại những hậu quả thế gian thực sự. Sự chia rẽ, sự bất đồng, sự ganh đua, sự ích kỷ và ghen tuông đang xuất hiện thay thế cho sự bình an, niềm vui và tình yêu mà họ đã một lần biết đến (x. Gl 5,20-22). Điều đó đã trở nên quá tệ đến nỗi Phaolo đã phải cảnh cáo họ rằng họ đã có nguy cơ “đang cắn xe lẫn nhau” (Gl 5,15). Tất cả, vì họ đã không còn sống bởi Thánh Thần, Đấng hiệp nhất dân Thiên Chúa trong tình yêu và sự khiêm nhường (x. Gl 3,3-4).

Đoạn Lời Chúa này nói cho chúng ta điều gì đó rất quan trọng: Chúa Thánh Thần rất quan trọng! Người còn hơn cả một câu trong Kinh Tin Kính và còn hơn cả Ngôi Vị mà chúng ta đã gọi tên khi chúng ta chạm vào vai lúc làm Dấu Thánh Giá. Người là tình yêu của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta (x. Rm 5,5). Người là tiếng nói của Thiên Chúa thuyết phục chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Gl 4,6). Người là sức mạnh của Thiên Chúa làm mềm lòng  chúng ta và dạy chúng ta biết yêu thương nhau (x. Gl 5,13).

Vậy hãy làm theo lời khuyên của Thánh Phaolo và “hãy coi chừng/hãy cẩn thận” (Gl 5,15). Đừng sa vào cạm bẫy để cố gắng sống đức tin của bạn mà không cần sự trợ giúp và ân sủng của Chúa Thánh Thần. Hãy mời Thánh Thần đến ở với bạn khi bạn tôn thờ Chúa trong Thánh Lễ hôm nay. Hãy lắng nghe tiếng của Người trong suốt cả ngày. Hãy tuân theo những đề nghị của Người. Hãy để Người dạy dỗ bạn cách sống trong tình yêu với mọi người xung quanh.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và đổ đầy tâm hồn con/làm con tràn đầy!”

Comments are closed.

phone-icon