I will make you a light… – SN theo The WAU (23.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Thursday June 23th 2022
Meditation: Is 49, 1-6

I will make you a light to the nations. (Isaiah 49:6)

In much of the Northern Hemisphere, today’s feast coincides with the time fireflies first appear. It’s a fitting connection because although John the Baptist’s birth ushered in a whole new age in salvation history, his beginning was just a spark that was as hard to catch as a lightning bug.

It was clear to Zechariah and Elizabeth’s neighbors that something special was afoot when John was born: this formerly childless couple was too old to be having a baby. And his name—not Zechariah like his father—was unexpected. Then, after being mute for nine months, Zechariah amazed them all by bursting into praise at his son’s naming. What were they to make of it all?

Only eyes of faith could see in this infant the mighty prophet God had sent to prepare his people for the Messiah. John was destined to be the spark that would bring light to the nations. But his beginning was small indeed.

In a similar way, our understanding of God’s ways often begins with just a glimmer. And that’s a mercy. It’s easier on our eyes than if God were to suddenly shine the full brightness of his light on us.

This side of heaven, none of us will fully understand the mysteries of who God is and how he works with his people. We may catch glimpses and occasional flashes of light. But unlike captured fireflies whose light swiftly dims, these glimpses build and grow in intensity as we treasure them and savor and explore them.

So don’t be discouraged if you catch only a glimpse of God’s love and his plan. Rejoice in what you do grasp, and ask the Holy Spirit to shed more light to deepen your understanding.

Here’s a way to begin. Slow down and reread today’s Scriptures. Is there a word or phrase that ignites your interest or resonates with your spirit? Stop there. Linger with that spark and see where it leads you.

“Lord Jesus, lead me ever closer to you, for you are the Light of the World and the light of my life.”

Thứ Năm tuần XII Thường Niên
ngày 23.6.2022

Suy niệm: Is 49, 1-6

Ta sẽ làm cho ngươi thành ánh sáng cho các dân tộc (Is 49,6)

Ở phần lớn Bắc Bán Cầu, ngày lễ hôm nay trùng với thời điểm đom đóm xuất hiện lần đầu tiên. Đó là một mối liên hệ phù hợp bởi vì mặc dù sự ra đời của Gioan Tẩy Giả đã mở ra một thời đại hoàn toàn mới trong lịch sử cứu rỗi, nhưng khởi đầu của ông chỉ là một tia sáng rất khó nhận biết như một tia chớp.

Những người hàng xóm của Dacaria và Êlisabét biết rõ ràng rằng điều đặc biệt đã xảy ra khi Gioan được sinh ra: cặp vợ chồng trước đây không có con này đã quá già để có thể sinh con. Và tên của bé – không phải Dacaria như cha nó – thật bất ngờ. Sau đó, sau khi bị câm trong chín tháng, Dacaria khiến tất cả kinh ngạc khi thốt lên lời chúc tụng trong ngày đặt tên cho con. Bạn nghĩ gì về những điều này?

Chỉ có đôi mắt đức tin mới có thể nhìn thấy nơi đứa trẻ sơ sinh này, vị tiên tri quyền năng mà Thiên Chúa đã sai đến để chuẩn bị cho dân Ngài đón Đấng Mêsia. Gioan được định mệnh trở thành tia lửa mang lại ánh sáng cho các dân tộc. Nhưng sự khởi đầu của ông thực sự rất bé nhỏ.

Theo cách tương tự, sự hiểu biết của chúng ta về đường lối của Thiên Chúa thường bắt đầu chỉ bằng một tia sáng. Và đó là một ân huệ. Thật dễ dàng hơn cho đôi mắt của chúng ta là nếu Thiên Chúa bất ngờ chiếu toàn bộ ánh sáng của Ngài lên chúng ta.

Phía bên này của Thiên đàng, không ai trong chúng ta có thể hiểu hết những mầu nhiệm về Thiên Chúa là ai và cách Ngài làm việc với dân của Ngài. Chúng ta có thể bắt gặp những cái nhìn thoáng qua và những tia sáng lóe lên không thường xuyên. Nhưng không giống như những con đom đóm bị bắt có ánh sáng nhanh chóng mờ đi, những cái nhìn thoáng qua này hình thành và phát triển về cường độ khi chúng ta trân trọng chúng, thưởng thức và khám phá chúng.

Vì vậy, đừng nản lòng nếu bạn chỉ nhìn thoáng qua về tình yêu thương của Thiên Chúa và kế hoạch của Ngài. Hãy vui mừng với những gì bạn nắm được, và cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng hơn để giúp bạn hiểu biết sâu sắc hơn.

Đây là một cách để bắt đầu. Hãy thư thả và đọc lại Kinh thánh của ngày hôm nay. Có từ hoặc cụm từ nào khơi dậy sự quan tâm của bạn hoặc đánh động tinh thần của bạn không? Hãy dừng tại đó. Hãy nán lại với tia lửa đó và xem nó dẫn bạn đến đâu.

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con đến gần Ngài hơn nữa, vì Chúa là Ánh sáng Thế gian và là ánh sáng của đời con.

* * *
Lc 1, 57-66. 80
Không. Nó sẽ được gọi là Gioan (Lc 1,60)

Bạn có nghĩ rằng ý Chúa sẽ tự động xảy ra không? Nếu vậy, hãy suy nghĩ lại. Hãy xem xét rằng những người thân của Êligiabét cho rằng con trai của bà sẽ được đặt tên là Giacaria, theo tên cha của nó. Nhưng Êligiabét cảm nhận được điều gì đó khác lạ: Chúa có cách gọi đặc biệt cho đứa trẻ này và muốn tên nó là Gioan. Có thể dễ dàng hơn khi đặt tên theo gia đình và bỏ qua lời nhắc nhở này. Nhưng bà đã không làm vậy. Việc bà nói không với người thân của mình là một lời xin vâng với Thiên Chúa và mở đường cho ý của Ngài được thực hiện.

Một điều gì đó tương tự đã xảy ra trong cuộc đời của Gioan. Rời bỏ gia đình để đến sống trong sa mạc, mặc áo lông lạc đà và ăn châu chấu có lẽ không phải là cuộc sống mà ông đã tưởng tượng cho chính mình. Đối với dân Israel về nhu cầu ăn năn của họ có lẽ không dễ dàng gì đối với ông. Nhưng Gioan luôn nói không với ý mình và xin vâng theo ý muốn của Thiên Chúa vì ông biết rằng Thiên Chúa đã giao cho ông một sứ mệnh cụ thể. Ông biết rằng Thiên Chúa sẽ ban cho ông ân sủng mà ông cần để thực hiện sứ mệnh đó. Đó là điều thúc đẩy Gioan xin vâng.

Đó cũng là điều có thể thúc đẩy sự vâng phục của chúng ta đối với Thiên Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi đóng góp một phần vào việc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa. Mỗi khi bạn làm theo gương của Gioan và nói không với sở thích của riêng mình, bạn đang nói đồng ý với điều gì đó tốt hơn từ Thiên Chúa. Mỗi khi bạn lắng nghe lời thúc giục của Chúa Thánh Thần, bạn đang thực hiện lời kêu gọi của mình. Những hành động từ bỏ nhỏ nhặt của bạn, những lời xin vâng dường như không quan trọng của bạn với Thiên Chúa trên đường đời giúp mang lại ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn và những người xung quanh bạn. Kết hợp lại với nhau, chúng hướng bạn đến một lời xin vâng lớn hơn khi bạn bắt đầu hiểu và theo đuổi sứ mệnh mà Ngài dành cho cuộc đời bạn.

Ý muốn của Thiên Chúa không tự động xảy ra. Ngài muốn chúng ta làm việc với Ngài để biến nó thành hiện thực. Đó là lý do tại sao Ngài cần Êligiabét nói không với người thân của cô ấy. Đó là lý do tại sao Ngài cần từng lời xin vâng từ Gioan tẩy giả. Và đó là lý do tại sao Ngài cần bạn cố gắng hết sức để nói xin vâng với Ngài trong những lựa chọn lớn hay nhỏ mà bạn phải đối mặt hằng ngày.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con thưa xin vâng với Chúa mọi khoảnh khắc trong ngày!

Comments are closed.

phone-icon