Mừng lễ Bổn mạng Phêrô – Phaolô

0

💐Trong ngày mừng kính hai Thánh Tông đồ PHÊRÔ & PHAOLÔ,
Chúng con xin chúc mừng Bổn Mạng quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Ông Cố, quý Ban hành giáo, cùng tất cả quý anh em mang thánh hiệu Phêrô và Phaolô.
💐Ban Truyền thông chúng con cũng đặc biệt chúc mừng Bổn Mạng Tân Linh Mục Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. là cộng tác viên của Truyền thông Hội dòng chúng con.
💐Xin hai Thánh cầu bầu cùng Chúa cho Giáo hội, cho quý Đức Cha, quý Cha và mọi người được luôn an mạnh và vững vàng trong mọi tình huống và biến cố của cuộc sống như hai vị thánh Bổn Mạng.
💐Chúc mừng và xin Chúc mừng!!!!

Comments are closed.

phone-icon