I will give you rest – Suy niệm theo WAU ngày 20.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

I will give you rest (Mt 11:28)

Is Jesus just talking about a good night’s sleep? No! He’s talking about the rest he wants to give us from the burden of trying to follow him on our own strength and wisdom. In fact, Jesus came to fill us with his Spirit so that we would not have to carry such a heavy load on our own.

What a relief! We don’t have to trudge through life just gritting our teeth and trying hard to be flawless in every way. Jesus is always at our side to help us. He is always giving us the grace we need to grow in holiness and reflect his love to the world.

But old habits often creep back in. Even when we know the freedom of this grace, we can still begin to think that if we just work hard enough, we can do everything Jesus is asking of us. Then before you know it, that burden is squarely back on our shoulders again, and we become exhausted and discouraged. When that happens (and it will!), we need to remember Jesus’ invitation to rest. In that rest, we are able to receive more grace from his Spirit.

How do we rest in Jesus? By following his own example. He took breaks from work and ministry to spend time with his Father. Sometimes this meant rising early or taking long walks in the mountains. Jesus also took time away from the needy crowds to be with his close friends and enjoy a good meal together.

Today, take some time to rest with the Lord. Spend a few extra minutes just breathing deeply and sitting quietly with him. Then cast whatever burdens you are carrying on Jesus’ capable shoulders. Perhaps a short relaxing walk, weather permitting, can help you hear the Spirit’s wisdom regarding a troubling situation. You might also get together with close friends and let their love and presence reassure you that God has you in the palm of his hands.

Come to Jesus, and he will give you rest!

“Jesus, I accept your invitation! I will come to you, burdens and all. In you I find my rest.”

Ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi (Mt 11,28)

Có phải Chúa Giêsu chỉ nói về một giấc ngủ ngon không? KHÔNG! Ngài đang nói về phần còn lại mà Ngài muốn cho chúng ta thoát khỏi gánh nặng cố gắng theo Ngài bằng chính sức lực và sự khôn ngoan của mình. Thực vậy, Chúa Giêsu đã đến để đổ đầy Thần Khí của Ngài cho chúng ta để chúng ta không phải tự mình gánh lấy một gánh nặng như vậy.

Thật là nhẹ nhõm! Chúng ta không cần phải lê bước trong cuộc sống chỉ bằng cách nghiến răng và cố gắng hết sức để trở nên hoàn hảo về mọi mặt. Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Ngài luôn ban cho chúng ta ân sủng mà chúng ta cần để lớn lên trong sự thánh thiện và phản ánh tình yêu của Ngài cho thế giới.

Nhưng những thói quen cũ thường len lỏi trở lại. Ngay cả khi chúng ta biết được sự tự do của ân sủng này, chúng ta vẫn có thể bắt đầu nghĩ rằng nếu chúng ta làm việc đủ chăm chỉ, chúng ta có thể làm được mọi điều Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta. Rồi trước khi bạn biết điều đó, gánh nặng đó lại đè lên vai chúng ta một lần nữa, và chúng ta trở nên kiệt sức và nản lòng. Khi điều đó xảy ra (và nó sẽ xảy ra!), chúng ta cần nhớ đến lời mời nghỉ ngơi của Chúa Giêsu. Trong sự yên nghỉ đó, chúng ta có thể nhận được nhiều ân sủng hơn từ Thánh Thần của Ngài.

Làm thế nào để chúng ta nghỉ ngơi trong Chúa Giêsu? Bằng cách làm theo ví dụ của chính mình. Ngài đã tạm dừng công việc và thánh chức để dành thời gian cho Cha mình. Đôi khi điều này có nghĩa là dậy sớm hoặc đi bộ đường dài trên núi. Chúa Giêsu cũng dành thời gian rời xa đám đông đáng thương để đến với những người bạn thân của Ngài và cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon.

Hôm nay, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi với Chúa. Dành thêm vài phút để hít thở sâu và ngồi yên lặng với Ngài. Sau đó, hãy trao bất cứ gánh nặng nào bạn đang mang trên đôi vai có năng lực của Chúa Giêsu. Có lẽ một cuộc tản bộ thư giãn ngắn, nếu thời tiết cho phép, có thể giúp bạn nghe được sự khôn ngoan của Thánh Linh về một tình huống khó khăn. Bạn cũng có thể gặp gỡ những người bạn thân và để tình yêu cũng như sự hiện diện của họ trấn an bạn rằng Thiên Chúa có bạn trong lòng bàn tay của Ngài.

Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài sẽ cho bạn được yên nghỉ!

“Lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận lời mời của Chúa! Con sẽ đến với Chúa, với những gánh nặng và tất cả. Trong Chúa, con tìm thấy phần còn lại của mình.”

Comments are closed.

phone-icon