Tuần tam nhật kính Đức Maria hồn xác lên trời – Ngày thứ hai

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ hai: ĐỨC MARIA LÀ NGƯỜI DIỄM PHÚC

“Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy” (Lc 11,27)

Đức Maria là người diễm phúc, trước hết vì Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn, như Lời Thiên Thần Grabirel nói: “Thiên Chúa ở cùng bà” và bà Êlisabeth cũng xác nhận cái phúc của Mẹ: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và Con lòng Bà được chúc phúc” (Lc 1,42). Phúc của Mẹ trổi vượt trên mọi thần thánh trên trời, Mẹ có phúc vì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng là Hồng Phúc đã cư ngụ trong dạ Mẹ.

Mẹ là người diễm phúc vì Mẹ là người trinh nữ duy nhất đã được vinh dự cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Con Một Thiên Chúa cho trần thế.

Mẹ đáng được mọi đời khen ngợi vì Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc”. Mẹ trở thành Evà mới, thành Cây Quả Phúc mà Thiên Chúa đem trồng vào vườn Địa Đàng mới, để được cưu mang và sinh ra quả phúc trường sinh là chính Đấng Cứu Thế.

Ngay trong mầu nhiệm lên Trời, Mẹ Maria đã được diễm phúc hưởng nếm ơn phục sinh “Hồn xác lên trời” trước bất cứ ai, vì Mẹ chẳng vướng mắc tội truyền. Mẹ hạnh phúc tự nhiên vì cưu mang Con Thiên Chúa trong Mầu nhiệm Nhập Thể, nhưng chính Mẹ biết rõ hơn ai: Mẹ hạnh phúc siêu nhiên vì được Tình Yêu Thiên Chúa cưu mang Mẹ từ thủa đời đời.

Xin Mẹ giúp chúng con vâng nghe và giữ lời Thiên Chúa, dám cho đi để trở nên những người con diễm phúc của Mẹ.

Comments are closed.

phone-icon