Phúc cho dạ đã cưu mang Ngài – SN theo WAU ngày 14.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Have you ever been so moved in your emotions that you spontaneously expressed your thoughts out loud? Perhaps this was what happened to the woman in today’s Gospel. She called out to Jesus in the middle of his teaching to exclaim how blessed was the woman who had borne and nursed a son like him.

This unnamed woman must have been listening intently to Jesus that day because his words pierced her heart, probably in a way she had never experienced before. And yet how surprised she must have been by Jesus’ reply: “Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it” (Luke 11:28).

So not only was Mary, the mother of Jesus, blessed, but so was this woman in the crowd as she heard Jesus proclaiming the word of God! Maybe Jesus’ reply to her echoed in her mind for the rest of her life. Maybe it even led her to become his follower.

Do you ever consider how blessed you are every time you sit with the Lord and read his word in the Scriptures? This is a gift that keeps on giving: the more we ponder God’s word, the more our minds and hearts are enlightened and the more we want to follow Jesus. He captivates us just as he captivated this woman that day long ago. And when God’s words pierce our hearts, we want to observe them, even if we do so imperfectly at times.

You might not be feeling particularly “blessed” today, especially if you are struggling in some way. But the fact that you are turning to Jesus, that you are eager to hear his word, means that you are giving him the chance to touch you, heal you, and reassure you of his love. So receive his blessing! Let this time with him and his word reorient you. Let it move your heart, as it did this woman. And let it make you ever more committed to following him, wherever it might lead you.

“Lord, thank you for blessing me with your word—and your presence—today!”

Bạn đã bao giờ xúc động đến mức bộc phát bày tỏ suy nghĩ của mình thành tiếng chưa? Có lẽ đây là điều đã xảy ra với người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay. Bà đã gọi Chúa Giêsu giữa lúc Ngài đang giảng dạy để thốt lên rằng người phụ nữ đã sinh ra và nuôi dưỡng một người con trai như Ngài thật có phúc biết bao.

Người phụ nữ giấu tên này hẳn đã chăm chú lắng nghe Chúa Giêsu vào ngày hôm đó vì những lời của Ngài xuyên thấu lòng bà, có lẽ theo cách mà bà chưa từng trải qua trước đây. Tuy nhiên, bà hẳn đã ngạc nhiên biết bao trước câu trả lời của Chúa Giêsu: “Phúc cho những kẻ nghe và tuân giữ lời Chúa” (Lc 11,28).

Vì vậy, không chỉ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, được phúc, mà cả người phụ nữ này trong đám đông khi nghe Chúa Giêsu công bố lời của Thiên Chúa cũng vậy! Có thể câu trả lời của Chúa Giêsu vang vọng trong tâm trí bà cho đến cuối đời. Có lẽ nó thậm chí còn khiến bà trở thành môn đệ của Ngài.

Bạn có bao giờ nghĩ mình được phúc biết bao mỗi khi ngồi với Chúa và đọc lời của Ngài trong Kinh thánh không? Đây là một ân huệ không ngừng trao tặng: càng suy gẫm lời Chúa, tâm trí chúng ta càng được soi sáng và chúng ta càng muốn theo Chúa Giêsu hơn. Ngài quyến rũ chúng ta giống như Ngài đã quyến rũ người phụ nữ này ngày xưa. Và khi lời Thiên Chúa xuyên thấu lòng chúng ta, thì chúng ta muốn tuân theo chúng, ngay cả khi đôi khi chúng ta làm như vậy một cách không hoàn hảo.

Bạn có thể không cảm thấy đặc biệt “may mắn” trong ngày hôm nay, đặc biệt nếu bạn đang gặp khó khăn về mặt nào đó. Nhưng việc bạn hướng về Chúa Giêsu, bạn háo hức lắng nghe lời Ngài, có nghĩa là bạn đang cho Ngài cơ hội chạm vào bạn, chữa lành bạn và trấn an bạn về tình yêu của Ngài. Vì vậy, nhận được phúc lành của mình! Hãy để thời gian này với Ngài và lời nói của Ngài định hướng lại bạn. Hãy để nó lay động trái tim bạn, như nó đã làm với người phụ nữ này. Và hãy để điều đó khiến bạn cam kết hơn bao giờ hết để theo Ngài, cho dù điều đó có thể dẫn bạn đến đâu.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã ban phúc lành cho con bằng lời nói – và sự hiện diện của Chúa – hôm nay!

Comments are closed.

phone-icon