Ít lâu nữa… rồi ít lâu nữa – Suy niệm ngày 09.05.2024

0

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Tin Mừng (Ga 16, 16-20)

16 “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”

17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” và “Thầy đến cùng Chúa Cha”? “18 Vậy các ông nói: “Ít lâu nữa” nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì! “

19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)
*****

1. Ít lâu nữa, rồi ít lâu nữa (c. 16)

Trong một đoạn văn tương đối ngắn, theo Tin Mừng của Thánh Gioan, lời này của Đức Giê-su được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Ít lâu nữa… rồi ít lâu nữa” (c. 16 ; kể cả c. 17 và 19): Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. (c. 16)

Khi Đức Giê-su nói lời này, các môn đệ không hiểu; và sự kiện các môn đệ không hiểu, bàn luận và chắc chắn kèm theo tâm trạng bối rối nữa, cũng được nhắc đi nhắc lại trong bài Tin Mừng (c. 17; nhất là c. 18 và c. 19): Các ông nói: “Ít lâu nữa” nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì! (c. 18)

Như thế, lời của Đức Giê-su: “Ít lâu nữa…. Rồi ít lâu nữa” liên quan đến cả một mầu nhiệm. Tuy nhiên, lời nói này lại đụng chạm đến kinh nghiệm sống hằng ngày của chúng ta, và đồng thời mang lại cho chúng ta niềm hi vọng và cả niềm vui nữa.

Thật vậy, chúng ta cũng đâu thấy nhau mãi, nhất là đối với những người thân yêu; đã có lúc và sẽ có lúc chúng ta phải xa nhau; và sẽ đến lúc chúng ta phải xa nhau mãi mãi. Nhưng mầu nhiệm Vượt Qua đem lại cho chúng ta niềm hi vọng sẽ gặp lại nhau trong niềm vui.

2. “Chúng ta không hiểu Người nói gì?” (c. 17-18)

Chúng ta hãy đón nhận tâm trạng “bối rối không hiểu” này của các môn đệ, và xin Chúa Thánh Thần đến soi sáng cho chúng ta và biến sự bối rối của chúng ta thành bình an; như Đức Giê-su đã nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Chắc chắn, lời này của Đức Giê-su hướng đến mầu nhiệm Vượt Qua, bởi vì:
– Ngài đang tâm sự với các môn đệ trong bữa tiệc li; và ngay sau đó, Ngài sẽ để cho mình bị bắt, bị xét xử, bị lên án và bị giết. Như thế “ít lâu nữa”, các môn đệ sẽ không còn trông thấy Ngài.
– Nhưng Thiên Chúa sẽ cho Ngài vượt qua cái chết để đi vào sự sống mới, sự sống Phục Sinh. Như thế, “ít lâu nữa”, các môn đệ lại “thấy” Ngài.

Tuy nhiên, hai cái nhìn sẽ không giống nhau: nhìn thấy Đức Giê-su trước mầu nhiệm Vượt Qua, là cái nhìn thể lí; còn kinh nghiệm “nhìn thấy” Đức Ki-tô phục sinh, là một kinh nghiệm thiêng liêng, nghĩa là kinh nghiệm nhận ra Ngài đang hiện diện sống động ngang qua những dấu chỉ (Lời Chúa, Thánh Thể và mọi biến cố trong cuộc đời) với các môn đệ, với Giáo Hội, với mỗi người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Đó chính là kinh nghiệm thiêng liêng mà Ngài đã ban cho các môn đệ, và vẫn tiếp tục ban cho chúng ta, nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

3. Niềm hi vọng (c. 19-20)

Cũng giống như tương quan của chúng ta với Chúa, chúng ta được mời gọi vượt qua tương quan thể lí, để đi vào trong tương quan vắng mặt. Và đó là mới là tương quan đích thực, vì người chúng ta thương mến, không còn hiện diện ở bên ngoài, nhưng ở trong tim chúng ta, và như thế hiện diện ở mọi nơi mọi lúc.

Nhưng thử thách lớn nhất và đau khổ lớn nhất, đó là kinh nghiệm xa nhau mãi mãi. Nhưng Đức Giê-su đã so sánh cái chết như là hành trình sinh ra một lần nữa, như Người nói trong bài Tin Mừng ngày mai: “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra” (Ga 16, 21). Như vậy, đó cũng là niềm hi vọng lớn nhất, là niềm vui lớn nhất.

*  *  *

Vì thế, khi Đức Giê-su nói: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”, chúng ta cũng có thể hiểu, Ngài nói về niềm hi vọng, sau khi chết, chúng ta sẽ được “thấy” Ngài trong sự sống rạng ngời; và trong sự sống rạng ngời của Ngài, chúng ta “sẽ lại thấy” tất cả những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Và khi đó, như Ngài nói: Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (c. 20)

Comments are closed.

phone-icon