Browsing: Lời kinh nguyện

Lời kinh nguyện
0

Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý
và biết ghét những điều đê tiện, xấu xa.