Browsing: Cầu nguyện

Cầu nguyện

Cầu nguyện
0

Tagore viết: “Mặc áo hòang tử, đeo ngọc quý quanh cổ, con sẽ mất hết hứng thú lúc chơi đùa; áo làm vướng vít từng bước chân đi”…

1 226 227 228 229 230 257