Lòng Mẹ

0

Mẹ ơi con hiểu máu hồng,

Chảy từ tim Chúa hoà tim Mẹ rồi.

Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời,

Mẹ là Mẹ cả loài người chúng con.

Trái tim Mẹ phải héo hon,

Đớn đau bẩy sự, mẹ hằng tín trung

Lòng con cảm mến tri ân.

Can trường Me đứng dưới chân thập hình,

Mẹ ơi! Mẹ đã hy sinh,

Dâng con độc nhất cứu tinh thế trần.

Mẹ ơi con muốn dấn thân,

Noi theo gương Mẹ hiến dâng trọn đời.

                                                                             Cỏ Chỉ (Thỉnh Sinh)

 

Comments are closed.