Nội qui năm học Giáo Lý

0

Giáo Xứ Tân Mai

  Gia Đình Thánh Thể

NỘI QUY NĂM HC GIÁO LÝ 

Để năm học Giáo lý đi vào trật tự kỷ luật, yêu cầu các Trưởng và Thiếu Nhi nghiêm túc thực hiện những qui định sau :

A.   ĐỐI VỚI THIẾU NHI :

 1. Khi đi học Giáo lý phải mang theo: Sách Tin mừng, sách Giáo lý, bút viết, vở bài tập.
 2. Đi học đúng giờ, sau 10 phút (theo giờ qui định) sẽ đóng cửa tầng trệt Nhà Mục vụ. Xếp hàng lên – xuống trật tự và đi theo lối cầu thang qui định.
 3. Chuyên chăm học Giáo lý và vâng lời những người hữu trách.
 4. Đồng phục: quần tây, áo sơ mi trắng. Tổ trưởng, tổ phó đeo khăn quàng vào giờ lễ (Thứ Năm, Chúa Nhật); giờ học giáo lý (Thứ Bảy, Chúa Nhật); giờ sinh hoạt tổ sống đạo.
 5. Không nói tục, chửi thề, đánh nhau, chạy nhảy hoặc đem quà vào nhà mục vụ.
 6. Sử dụng tiết kiệm và bảo quản tài sản chung: bàn ghế, bảng đen, điện, quạt, hệ thống nước uống …

Lưu ý : Thiếu Nhi nào vi phạm qui định trên, Ban Hướng Dẫn sẽ có biện pháp xử lý.

B.    ĐỐI VỚI CÁC TRƯỞNG :

 1. Đến lớp Giáo lý trước 10 phút (theo giờ qui định) và chuẩn bị giáo án, sổ sách đầy đủ.
 2. Y phục: Áo sơ mi trắng – quần tây – khăn quàng theo cấp.
 3. Quản lý lớp học trật tự, kỷ luật.
 4. Kết thúc giờ học đúng giờ qui định.
 5. Hướng dẫn Thiếu nhi ra về theo đúng lối cầu thang qui định.
 6. Báo cáo tình hình lớp cho Khối – Văn Phòng một cách chính xác sau giờ giáo lý.
 7. Trường hợp ngăn trở không thể đến lớp, phải báo trước cho Khối Trưởng.

Yêu cầu các Trưởng và Thiếu Nhi thực hiện nghiêm túc quy định trên.

                                                                             Tân Mai, ngày 10 tháng 09 năm 2006

                                                                                   BHD. GIA ĐÌNH THÁNH THỂ       

                 

Comments are closed.