Tôi Đi Tu

0


Ngày ấy cũng lại một chiều thu,

Đáp lời mời gọi Chúa nhân từ,

Tóc dài, xén nhẹ…tôi theo Chúa,

Vòng tai, dây cổ… bỏ… vô tư!

Thỉnh viện vui đón, Mẹ nhận vào,

Dẫn từng bước nhỏ hướng trời cao,

Đưa vào nguyện đường dâng tiến Chúa,

Tương lai chờ đón…nghe ngọt ngào

Đến nay nhìn lại … bốn mươi năm,

Hồng ân Thiên Chúa quá trào tràn,

An trời ghi dấu tình giao ước,

Tôi kết tơ yêu cảm tạ Ngài.

 M. Hoài Thu

Comments are closed.