Ý cầu nguyện tháng 01/2012

0

Ý cầu nguyện: Cầu cho mỗi thành viên trong Hội dòng biết học với Đức Kitô, trở nên sứ giả hòa bình trong mọi môi trường chị em hiện diện và cho mỗi người chị em phục vụ. Nhờ đó chúng ta góp phần biến đổi xã hội hôm nay thành một thế giới công bình và yêu thương.


CÁC NGÀY GIỖ:

6. T. Sáu

– C.Maria Đỗ Thị Toản (1984).

11. T. Tư

– C.Maria Đặng Thị Cúc (Huấn.1993).

– Mẹ Atonina Nguyễn Thị Phượng (2008).

 15. C. Nhật  

– C. Imelda Nguyễn Thị Hồng (2008).

16. T. Hai

– C. Verônica Nguyễn Thị Khiêm (1989).

17. T. Ba    

– C. Maria Phan Thị Minh (Đạo, 1998).

20. T. Sáu

 – C.Catarina Lê Thị Mai Toàn (TH, 2006)

21. T. Bảy

 – ĐC.Tổ Phụ Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi (1988).


CÁC NGÀY BỔN MẠNG:

1. C. Nhật  THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

 – Tx.Mẹ Thiên Chúa (Tân Mai).

– Gia đình Con Đức Mẹ Thiên Chúa (Thường huấn cấp II).

– C.Hiến, C.Khiết, C.Trọng,  C.Nhung (Bảo Lộc), C.Ngọc Mai, C.Lại Thúy Vân, C.Thùy Phương.

– Tập sinh năm II: E.Hồng Vân.

19. T. Năm

– C.Abacha Châu Loan.

21. T. Bảy    Thánh Anê

– C.Hồi (Đd Tv. Mẹ Fatima), C.Hòa (Giám học), C.Lân, C.Cảnh Tuyết, C.Chọn, C.Huyền Thy.

25. T. Tư  TH. PHAOLÔ TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI

– Văn Hóa, Tx.Thánh Phaolô (BMT).

– Lớp Tập II (2011).

28. T. Bảy  Th.TÔMA AQUINÔ, OP

– Học viện

30. T. Hai

– C. Hà (Đd.Tx. T.Vinh Sơn II), C. Aldegona Liên.

CẦU CHO CÁC LINH HỒN:

a-  Thi hành NQ 2011 số 81

– Lh. Maria (Thân mẫu chị Anna Hoàng Thị Kim Oanh)

 b-  Thi hành NQ 2011 số 84

 – Lh. Antôn (Em ruột chị TCV III Maria Cao Thị Nhiệm)

 – Lh. Giacôbê (Anh ruột chị Bề trên M. Mancini Đỗ Thị Nụ)

 – Lh. Maria (Chị ruột chị M. Gabriel Phạm Thị Mật)

 – Lh. Giuse (Anh ruột chị M. Gabriel Phạm Thị Mật)

 – Lh. Maria (Bà nội của chị Maria Trần Thị Ngọc Hương)

 – Lh. Maria (Bà ngoại chị Maria Đinh Thị Tơ)

 – Lh. Maria (Bà nội em Maria Nguyễn Thị Hồng Vân – TS II)

 – Lh. Giuse (Ông nội chị Isave Ngô Thị Huyền Diệu)

 – Lh. Anna (Bà nội chị Maria Nguyễn Thị Hà)

 

Comments are closed.