Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo – Phần I: Tuyên xưng Đức Tin

0

Sách GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Giáo lý toàn cầu)

Bản dịch của Ban Giáo Lý Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm1997.

Toà Tổng Giám Mục Thành Phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm xuất bản.

Phần I: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

Xin nhấn vào đây để tải về máy!

Comments are closed.