Vị Thánh kính ngày 12 tháng 4

0

Teresa of Los Andes, Trinh nữ

Teresa of Los Andes (1900-20) là một Đan sĩ Dòng Cát-minh đã canh tân đời sống nội tâm của Chị sau Thánh nữ Therese of Lisieux (kính nhớ ngày 1 tháng 10)  và  Teresa of Avila (kính nhớ ngày 15 tháng 10). Chị được sinh ra trong một gia đình phong lưu và đạo đức tại Santiago ở Chile. Năm 15 tuổi Chị khấn hứa tư giữ đức đồng trinh, gia nhập Hội Con Đức Mẹ, và tham gia công việc dạy Giáo lý. Năm lên 19 tuổi, Chị gia nhập Dòng Cát-minh ở thành Los Andes và sống trong một căn nhà xuống cấp không điện nước và các phương tiện sống thiếu vệ sinh và tiện nghi. Các nữ đan sĩ cảm phục Chị vì thấy Chị sống rất an vui với ơn gọi của Chị, tuân giữ Luật Dòng và sống một cuộc sống rất đơn giản. Chị lấy tên Teresa of Jesus và dâng đời sống cầu nguyện và hy sinh mới này của Chị với ý chỉ cầu nguyện cho việc thánh hiến các linh mục và cầu nguyện cho các hối nhân. Chị đã bị sốt ban và chỉ mấy ngày sau Chị qua đời. Chị đã tuyên khấn vĩnh thệ trên giường bệnh vào ngày 12 tháng 4 năm 1920. Chị được phong thánh năm 1993. Lễ kính nhớ Chị chưa có trong lịch Công giáo Roma.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

                                 Lược dịch :Nguyễn Bích Thủy – Thỉnh Sinh

Comments are closed.