Niên biểu cuộc đời Thánh Đa Minh

0

 NIÊN BIỂU CUỘC ĐỜI THÁNH ĐA MINH [1]

1170  Sinh ngày 24-6 tại Caleruega nước Tây Ban Nha, là con út trong gia đình 3 người con. Thân phụ là bá tước Felix Guzman, thân mẫu là chân phước Gioanna Aza.

1170  Ngày 25-06, có ánh sáng lạ ở trên trán khi chịu phép Rửa tội.

1177  Bắt đầu thụ huấn với cha xứ Gumiel de Izan là cậu ruột.

1184  Vào đại học Palencia. Bán sách giúp dân trong nạn đói được coi là kinh nghiệm « giác ngộ » của Đa Minh.

1194  Thụ phong linh mục và làm giáo sư Kinh Thánh tại đại học Palencia.

1196  Được mời vào Hội kinh sĩ địa phận Osma.

1201 Giữ chức Bề trên Hội kinh sĩ.

1203  Sang nước Pháp với Đức Cha địa phận lần đầu tiên. Chinh phục người chủ quán lạc giáo tại Toulouse. Phát khởi tư tưởng lập Dòng « Anh em giảng thuyết ».

1204  Tháp tùng Đức Cha Diego de Acevedo sang Đan Mạch lo việc cho Hoàng gia Tây Ban Nha.

1205  Gia nhập đoàn truyền giáo tại miền nam nước Pháp.

1205-1213   Dẹp bè rối Albigence ở Albi. Đức Mẹ hiện ra dạy cách lần hạt và truyền bá Kinh Mân Côi.

1206   Phép lạ tại Fanjeaux : sách giáo lý của Đa Minh vất vào lò lửa mà không cháy lại bay ra ngoài.

1206  Ngày 27-12, lập nữ đan viện tiên khởi tại Prouilhe.

1209  Làm cha xứ tại Fanjeaux.

1211  Phép lạ cứu sống đoàn hành hương bị đắm đò tại sông Garonne.

1213  Làm cha chính địa phận Carcassonne và Toulouse.

1215  Làm bí thư cho Đức Cha Foulques địa phận Toulouse. Yết kiến Đức Thánh Cha Innocente III về Dòng mới.

1216   Chọn Tu luật Thánh Augustinô cho Dòng giảng thuyết.

1216  Ngày 22-12 Đức Giáo hoàng Hônôriô III châu phê Dòng. Lập tu viện tiên khởi Dòng giảng thuyết tại Toulouse.

1217  Ngày 21-01 Đức Giáo Hoàng Hônôriô III công bố sắc lệnh chấp nhận danh hiệu « Dòng Anh em Thuyết giáo ».

1217  Ngày 15-08 Nhận lời khấn các con cái tại Nữ Đan viện Prouilhe. Dòng chính thức đi rao giảng Lời Chúa. Cha Đa Minh phái 16 anh em tiên khởi đến các thành phố lớn để : “Học tập, rao giảng và lập tu viện”.

1218  Đức Mẹ hiện ra trao cho thánh Reginaldo kiểu áo dòng Đa Minh. Lập nhà mẹ tại Tu viện Santa Sabina (Ý).

1220  Ngày 17-5 Triệu tập Tổng hội đầu tiên ở Bologna (Ý).

1221  Ngày 17-4 Làm giấy khước từ ân bổng và lợi tức do Đức Cha Foulques cho Dòng.

1221  Ngày 30-5 chủ tọa Tổng hội Dòng lần II tại Bologna (Ý).

1221  Ngày 06-08 qua đời tại Bologna. Gia sản cha để lại cho anh em : « Hãy sống bác ái, khiêm tốn và khó nghèo tự nguyện ».

1223  Ngày 24-5 Bốc mộ để lấy hài cốt đặt vào hòm xương thánh.

1233  Ngày 11-7 Đức Grégôriô IX công bố sắc lập tòa án phong thánh.

1234  Ngày 11-7 Đức Grégôriô IX tôn phong lên bậc hiển thánh.

1234   ĐGH Grégôriô IX đặt lễ kính trong toàn thể Giáo hội ngày 05-08 hằng năm.

1267    Ngày 05-06 Mở hộp xương thánh cho khách thập phương đến kính viếng.

1383    Ngày 15-2 Mở hòm xương thánh để lấy sọ đặt riêng vào hộp kính.

 

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh, O.P.


[1] X. Thánh phụ Đa Minh, Nữ tu viện Đa Minh Bùi Chu, Tam Hiệp, Biên Hòa, 1971, tr. 13-19.

Comments are closed.