Cuộc Tông du của ĐTC Benedicto XVI sang Liban

0

Cuộc Tông Du của Đức Thánh Cha Benedicto XVI sang Liban

14-16/9/2012

Buổi đón tiếp chính thực tại Phi Trường Rafiq Hariri, Beyrouth

Thứ sáu, ngày 14-9-2012

Kính thưa Tổng Thống Nước Công Hòa Liban,

Kính Thưa Quý Vị Chủ Tịch Quốc Hội và Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng

Kính Thưa Quý Vị Thượng Phụ, Các Vị trong Ngoại Giao Đoàn,

Kính thưa Quý Vị Chính Quyền các Cấp và Tôn Giáo hiện diện nôi đây,

Các Bạn thân mến,

            Tôi thật vui mừng, Kính Thưa Tổng Thống, đáp lại lời mời quý mến mà Ngài đã gửi tới Tôi, để đến thăm Quý Quốc, cũng như lời mời nhận được từ phía của các Đức Thượng Phụ và các Giám Mục Công Giáo trong Nước Liban. Lời mời từ hai phía chứng tỏ ra, nếu cần thiết, hai mục tiêu của Chuyến Viếng Thăm của Tôi trong Xứ Sở này. Cuộc Viếng Thăm này nhấn mạnh tính cách tốt đẹp trong những mối quan hệ từ bao thời giữa Nước Liban và Tòa Thánh, và Chuyến Tông Du còn đóng góp để tăng cường các mối liên hệ này. Chuyến Tông Du này cũng để đáp lễ cho những cuộc Viếng Thăm mà Quý Vị đã thực hiện với Tôi tại Vatican vào tháng 11 năm 2008, và gần đây hơn vào tháng hai năm 2011, Chuyến Viếng thăm đã được tiếp nối 9 tháng sau Chuyến Viếng Thăm của Ông Thủ Tướng Chính Phủ.    

Chính trong lần gặp gỡ thứ hai trong các cuộc gặp gỡ, mà Bức Tượng uy nghiêm của Thánh Maron đã được làm phép. Sự hiện diện của Thánh nhân trong thinh lặng ở cạnh Đền Thờ Thánh Phêrô nhắc lại một cách liên lỉ Nước Liban tại chính nơi mà Tông Đồ Phêrô đã được chôn cất.  Bức tượng cho thấy một gia sản thiêng liêng ngàn đời trong khi xác quyết việc tôn kính các Người Liban đối với Vị Thứ Nhất của các Tông Đồ và cho các Người Kế Vị Thánh Phêrô. Chính để đánh dấu việc tôn kính sâu xa của họ với Simon, là Đá (Simon Pierre) mà các Vị Thượng Phụ Maronites thêm vào đó tên gọi với tên Boutros (Phêrô). Thật là đẹp khi thấy rằng từ Đền Thờ Thánh Phêrô, Thánh Maron liên lỉ cầu nguyện và bầu cử cho Đất Nước của Quý Vị và cho tất cả Vùng Trung Đông. Tôi xin cám ơn trước, Kính thưa Tổng Thống, vì tất cả các cố gắng đã thực hiện để đem lại thành công cho những ngày tôi sống giữa Quý Vị.ưa Tổng Thống, đáp lại lời mời quý mến mà Ngài đã gửi tới Tôi, để đến thăm Quý Quốc, cũng như lời mời nhận được từ phía của các Đức Thượng Phụ và các Giám Mục Công Giáo trong Nước Liban. Lời mời từ hai phía chứng tỏ ra, nếu cần thiết, hai mục tiêu của Chuyến Viếng Thăm của Tôi trong Xứ Sở này. Cuộc Viếng Thăm này nhấn mạnh tính cách tốt đẹp trong những mối quan hệ từ bao thời giữa Nước Liban và Tòa Thánh, và Chuyến Tông Du còn đóng góp để tăng cường các mối liên hệ này. Chuyến Tông Du này cũng để đáp lễ cho những cuộc Viếng Thăm mà Quý Vị đã thực hiện với Tôi tại Vatican vào tháng 11 năm 2008, và gần đây hơn vào tháng hai năm 2011, Chuyến Viếng thăm đã được tiếp nối 9 tháng sau Chuyến Viếng Thăm của Ông Thủ Tướng Chính Phủ.    

            Một lý do khác của Chuyến Viếng Thăm của Tôi, đó là việc ký và trao gửi Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, Giáo Hội tại Trung Đông (Ecclesia in Medio Oriente). Đó là một biến cố của Giáo Hội thật quan trọng. Tôi cám ơn tất cả các Vị Thượng Phụ Công Giáo đã di chuyển tới, và đặc biệt Đức Thượng Phụ nghỉ hưu, Đức Hông Y Nasrallah Boutros Sfeir, và Đức Thượng Phụ kế vị Ngài là Đức Bechara Boutros Rai. Tôi chào thăm huynh đệ tất cả các Giám Mục của Liban, cũng như những người đã đi hành hương để cầu nguyện với Tôi và lãnh nhận từ chính tay Đức Giáo Hoàng Văn Kiện này. Qua các Vị này, với tình hiền phụ, Tôi chào thăm tất cả Kitô Hữu Vùng Trung Đông. Tông Huấn này được gửi tới toàn thế giới, như một Văn kiện đề nghị cho mọi người một tài liệu trong những năm sắp tới. Tôi cũng vui mừng có thể gặp gỡ trong những ngày này, nhiều đại diện đông đảo của các Cộng Đoàn Công Giáo của Quý Quốc, để có thể cử hành và cầu nguyện với nhau. Sự có mặt của họ, sự dấn thân của họ và chứng tá của họ là một đóng góp đáng được tiếp nhận và được trân trọng rất nhiều trong đời sống hằng ngày của tất cả mọi người của Quý Quốc.

            Thế quân bình thời danh tại Liban muốn tiếp tục là một thực tế, có thể kéo dài ra nhờ thiện chí và nhờ sự dấn thân của tất cả mọi người Liban. Và chỉ thế, Liban mới trở nên mẫu mực cho tất cả mọi người dân của vùng này, và cho toàn thế giới. Không cho đây chỉ duy à công việc của con người, nhưng đó là ơn huệ của Thiên Chúa, mà người ta phải cầu xin cách thành khẩn, biết giữ gìn với bất cứ giá nào, và làm kiên vững thêm cách cương quyết.

          Tôi cũng xin chào thăm với lòng trân trọng các Vị Thượng Phụ và các Giám Mục Chính Thống đến để đón tiếp tôi, cũng như các Vị Đại Diện của các Cộng Đoàn Tôn Giáo tại Liban. Sự hiện diện của Quý Vị, Kính Thưa Quý Vị, chứng tỏ lòng quý mến và sự hợp tác mà Quý Vị mong có để cổ võ giữa tất cả, trong sự trân trọng lẫn nhau. Tôi cám ơn Quý Vị vì những cố gắng của Quý Vị và Tôi chắc chắn rằng Quý Vị sẽ tiếp tục tìm ra những con đường hiệp nhất và hòa thuận với nau. Tôi không quên những biến cố buồn khổ và đau đớn đã làm cho Quý Quốc đẹp đẽ của Quý Vị phải đau khỗ trong suốt những năm dài. Sự sống chung đem lại hạnh phúc, nét đặc biệt của Liban, phải tỏ ra cho tất cả Vùng Trung Đông và cho cả Thế Giới rằng bên trong Dân tộc này, có thể có sự cộng tác giữa các Giáo Hội, giữa các thành viên của một Giáo Hội Công Giáo duy nhất, trong tinh thần huynh đệ của hiệp thông với các Kitô Hữu khác, và đồng thời, sự sống chung và đối thoại đầy trân trọng giữa các Kitô Hữu và các Anh Chị Em của các Tôn Giáo Khác. Quý Vị biết rõ ràng như Tôi rằng, thế quân bình này được trình bày khắp nơi như là một thí dụ, lại thật là mỏng manh. Đôi khi nó bị đe dọa bị tan vỡ khi gâp căng thẳng như một cây cung, hoặc bị đè nặng bởi biết bao áp lực là những thế lực mang tính cách quá phe phái, hơn nữa lại đầy tham vọng, chống lại và ra ngoài sự hài hòa và sự dịu hiền của Người Liban. Đó là điều phải chứng tỏ cho thấy một thái độ mực thước và đầy khôn ngoan. Và lý do phải vượt lên trên các tham vọng một chiều, để cổ võ công ích của tất cả mọi người. Vua Salomon vĩ đại đã biết Hiram, Vua vùng Tyr, đã không coi là sự khôn ngoan là nhân đức cao cả nhất hay sao? Chính vì thế ông đã luôn xin sự khôn ngoan với Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã ban cho Nhà Vua một con tim khôn ngoan và hiểu biết (xem 1V 3, 9-12). Tôi cũng đến để nói cho Quý Vị rằng thật là điều quan trọng sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của mỗi người quan trọng như thế nào và việc sống với nhau, quan trọng như thế nào, sự sống chung với nhau mà Đất Nước của Quý Vị muốn chứng tỏ ra, sẽ chỉ sâu xa nếu nó được nền đặt trên nền tảng trên một cái nhìn đón nhận và một thái độ khoan nhượng đối với người khác, nếu nó ăn rễ sâu nơi Thiên Chúa là Đấng mong muốn rằng tất cả mọi người là anh em với nhau, rằng nó ăn rễ sâu trong Thiên Chúa là Đấng muốn rằng tất cả mọi người phải là anh em với nhau.

          Các mối liên hệ giữa Nước Liban và Người Kế Vị Thánh Phêrô mang tính lịch sử và thật sâu xa, Kính thưa Tổng Thống và Quý Vị, Tôi đến Liban như một người hành hương vì hòa bình, như một người bạn của Thiên Chúa, và cũng là một người bạn của con người. [Tiếng Arab: «سَلامي أُعطيكُم] = “Tôi ban cho anh em bình an của Tôi” Đức Kitô nói như thế (Ga 14, 27). Vượt ra khỏi biên giới của Nước Liban của Quý Vị, hôm nay Tôi cũng đến, một cách biểu tượng, tới các quốc gia tại Vùng Trung Đông, cũng như một người hành hương vì hòa bình, như một người bạn của Thiên Chúa, và như một người bạn của tất cả dân cư của các Quốc Gia trong Vùng này, cho dù họ thuộc về chủng tộc nào và tín ngưỡng nào. Cả với họ Đức Kitô cũng nói : [Tiếng Arab: «سَلامي أُعطيكُم] = “Tôi ban cho anh em bình an của Tôi”. Các niềm vui và các nỗi thống khổ của Quý Vị luôn ở trước mặt Tôi trong kinh nguyện của Đức Giáo Hoàng và Tôi cầu xin Thiên Chúa đồng hành với Quý Vị và nâng đỡ Quý Vị. Tôi cũng có thể bảo đảm với Quý Vị là Tôi cầu nguyện đặc biệt cho tất cả những người đau khổ trong Vùng này, họ thật đông đảo. Tượng của Thánh Maron nhắc nhở Tôi điều mà Quý Vị đang sống và đang chịu đựng.

                 Kính thưa Ngài Tổng Thống, Tôi biết rằng Đất Nước của Quý Vị chuẩn bị cho Tôi một cuộc đón tiếp thật đẹp, một cuộc đón tiếp nồng hậu, một cuộc đón tiếp mà người ta dành cho một người anh em thân quý và trân trọng. Tôi biết rằng Đất Nước của Quý Vị muốn xứng đáng với một Nước Liban an bình. Điều đó đã xẩy ra và sẽ còn tiếp tục xấy ra hơn nữa. Tôi sung sướng ở với Quý Vị.  لِيُبَارِك الربُّ جميعَكُم[ Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý Vị tất cả! ]. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người!

Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 14-9-2012.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 14-9-2012.

Comments are closed.

phone-icon