Sứ điệp truyền hình của ĐTC Benedictô XVI

0

Sứ điệp Truyền Hình của ĐTC Benedictô XVI

nhân dịp khởi sự sáng kiến “10 Quảng trường cho 10 Giới Răn”

do Phong Trào Canh Tân trong Chúa Thánh Linh

(Rinnovamento nello Spirito Santo) đề ra

Roma, ngày 9-9-2012

Anh Chị Em thân mến,

Tôi vui mừng ngỏ lời chào thân ái tới tất cả Anh Chị Em đang tham dự vào buổi học giáo lý về MƯỜI GIỚI RĂN, trong các Quảng Trường của các thành phố khác nhau ở khắp Nước Italia và tham dự vào sáng kiến “Khi tình yêu đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của Bạn . . . “. Đặc biệt Tôi chào thăm và cám ơn cách thành viên của Phong Trào Giáo Hội Canh Tân trong Chúa Thánh Linh, đã có sáng kiến đáng ca ngợi này, với sự trợ giúp của Hội Đồng Tòa Thánh cổ võ Việc loan báo mới của Tin Mừng và của Hội Đồng Giám Mục Nước Italia.

Mười Giới Luật đem chúng ta trở về với Núi Sinai, khi Thiên Chúa đi vào trong lịch sử của Dân Do Thái một cách đặc biệt, và qua Dân này Ngài đi vào trong lịch sử của toàn thể nhân loại, khi trao ban cho họ : “Mười Lời”, những lời tỏ bày ý muốn của Thiên Chúa và là một “Bộ Luật luân lý” để xây dựng một xã hội, trong đó mối tương quan do Giao Ước với Thiên Chúa Chí Thánh và Chí Công, soi sáng và hướng dẫn các mối tương quan giữa con người với nhau. Và Chúa Giêsu đến để hoàn tất những Lời này, khi đem chúng lên và Ngài tóm lại trong 2 Giới luật của tình yêu: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa của ngươi với tất cả lòng ngươi, với tất cả linh hồn và với tất cả trí khôn ngươi . . . Ngươi hãy yêu mến Anh em của ngươi như chính mình ngươi” (Mt 22, 37-40).

Nhưng chúng ta tự hỏi: Mười Lời này có nghĩa gì cho chúng ta, trong bối cảnh văn hóa ngày nay, trong đó thuyết tục hóa và tương đối hóa đang có nguy cơ trở thành chuẩn mực của mọi chọn lựa, và trong xã hội của chúng ta, hình như con người sống như Thiên Chúa không hiện hữu? Chúng ta đáp lại lời của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Mười Giới Luật, để giáo dục chúng ta đạt tới sự tự do chân thực và tới tình yêu chân chính, như thế chúng ta có thể thực sự hạnh phúc. Các Giới Luật này là dấu hiệu của tình yêu của Thiên Chúa Cha, của ước mong của Ngài là dạy chúng ta biết phân định đúng thực giữa sự lành và sự dữ, giữa đúng và sai, giữa công bằng và bất công. Các Lời này thật dễ hiểu với tất cả mọi người và chính là để xác định các giá trị nền tảng làm nên các nguyên tắc và luật lệ cụ thể, trong khi đem các Lời này ra thực hành, con người có thể rảo qua cuộc hành trình của sự tự do chân chính, làm cho họ nên vững chắc trong đời sống đem tới sự sống và hạnh phúc. Trái lại trong cuộc sống của mình, khi con người không biết Các Giới Răn, điều này không chỉ làm cho mình xa Thiên Chúa và bỏ Giao ước với Ngài, nhưng còn bỏ cả đời sống và hạnh phúc vững bền. Con người để mặc cho chính mình, nhửng nhưng với Thiên Chúa, hãnh diện vì sự tự chủ tuyệt đối của mình, sẽ kết thúc, là đi theo các thần giả dối của ích kỷ, của quyền lực, của thống trị, là điều làm ô nhiễm những mối tương quan với chính mình và với người khác và rảo qua những nẻo đường không phải là đường của sự sống, nhưng là của chết chóc. Những kinh nghiệm buồn tủi của lịch sử, nhất là trong thế kỷ vừa qua, vẫn còn là một lời cảnh cáo cho tất cả nhân loại.

Khi tình yêu đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của Bạn . . . .” . Chúa Giêsu mang lại trọn vẹn con đường của các Giới Luật với Thập Giá của Ngài và với Sự Sống Lại của Ngài; Ngài mang đến cho chúng khả năng vượt lên trên, một cách tận căn khỏi ích kỷ, tội lỗi và sự chết, với việc trao ban chính mình vì tình yêu. Chỉ việc đón nhận tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, có sự tín thác nơi Ngài, đi theo con đường mà Ngài đã vạch ra, mới đem lại ý nghĩa cho cuộc sống và mở ra một tương lai của hy vọng.

Các Bạn thân mến, Tôi cầu chúc cho sáng kiến này, đang gợi ra một dấn thân được canh tân, trong việc làm chứng tá rằng con đường của tình yêu được vạch ra do Các Giới Luật và được hoàn tất bởi Đức Kitô, đó là con đường duy nhất có thể làm cho đời sống của chúng ta, đời sống của người khác, đời sống của các cộng đoàn của chúng ta, tràn đầy hơn, tốt hơn và hạnh phúc hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành trên con đường này, trong khi Tôi ban Phép Lành cho Anh Chị Em.

Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, ngày 9-9-2012.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 10-9-2012.

————— 

Chú ý : Ngày 9-9-2012, vào chiều tối, tại Quảng trường Piazza del Popolo ở Roma, có sáng kiến “Mười Quảng Trường cho Mười Điều Răn” do Phong Trào Canh Tân trong Thánh Linh, tổ chức, đó là một buổi tối mang ý nghĩa như là một cuộc rao giảng Tin Mừng. Lễ Hội này sẽ còn tiếp tục trong suốt năm này tại các thành phố khác của Nước Italia.

 

Comments are closed.

phone-icon