Sắc Lệnh Các Sáng Kiến Thiêng Liêng được thực hiện trong Năm Đức Tin

0

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO / NĂM ĐỨC TIN

Sắc Lệnh Ơn Xá, Ngày 5-10-2012

CHO THÀNH RÔMA VÀ TOÀN THẾ GIỚI

Sắc Lệnh

Các Sáng Kiến Thiêng Liêng Được Thực Hiện Trong Năm Đức Tin

Kèm Theo các Ơn Xá Thánh

            Ngày Kỷ niệm lần thứ 50 Công Đồng Chung Vatican II được khai mạc trọng thể, Công Đồng mà Chân Phước Gioan XXIII đã trao phó cho “nhiệm vụ chính yếu là giữ gìn và giải thích cách thích hợp hơn, kho tàng quý báu của giáo huấn Công Giáo,được trình bày rõ ràng hơn cho các tín hữu và cho những người thiện chí trong thế giới” (Gioan Phaolô II, Tông Hiến Kho tàng Đức Tin [Fidei Depositum], 11-19-1992: AAS 86 [1994] 113), Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã quyết định dành một Năm, để trong Năm đạo đức này, Đức Tin chân chính cần được tuyên xưng một cách đặc biệt và được giải thích một cách đúng thực, qua việc đọc, nhất là suy niệm thánh Các Văn Kiện của Công Đồng Vatican II, cũng như các điều khoản của Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, đã được công bố do Chân Phước Gioan Phaolô II dịp kỷ niệm 30 năm Khai Mạc Công Đồng, “để các điều khoản này được chấp nhận thực sự bởi toàn thể tín hữu và việc hiểu biết và thích nghi các điều khoản đó một cách tốt đẹp hơn” (nt., 114).

Năm 1967, tức là 19 thế kỷ từ cuộc tử đạo của Các Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Tôi Tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng đã công bố một Năm Đức Tin tương tự, để nhờ việc tuyên xưng Đức Tin cách trọng thể, Đức Tin được chấp nhận, bao nhiêu có thể, trong các nguyên lý chính yếu, là những điều, mà từ các thế kỷ đã làm nên di sản của mọi tín hữu, là những điều cần tới việc xác nhận, hiểu thấu và tìm tòi, kể cả việc  dùng lý trí được canh tân, để làm cho việc làm chứng tá thích hợp với các điều kiện lịch sử, trong những điều kiện khác với các điều trong các thế kỷ trước (Beneđicto XVI, Tông Thư, Cửa Đức Tin (Porta Fiidei), số 4.

Nhưng thời đại chúng ta có những thay đổi sâu xa, mà nhân loại đang chứng kiến, nên Đức Thánh Cha Beneđictô XVI, qua một Năm Đức Tin khác, có ý mời Dân của Thiên Chúa, mà Ngài là Chủ Chăn hoàn vũ của Đoàn Dân này, cũng như các Anh Em Giám Mục trên toàn thế giới, “hợp nhất  với Người Kế Vị Thánh Phêrô để tưởng nhớ tới ơn quý báu Đức Tin trong thời gian của ân sủng thiêng liêng, mà Thiên Chúa ban cho chúng ta” (nt., s. 8). Như thế dịp này như “một dịp ban cho cho tất cả các tín hữu để họ có thể Tuyên xưng Đức Tin vào Đức Kitô Phục Sinh . . . trong các Nhà Thờ Chính Tòa và trong các nhà thờ khác trên khắp thế giới; . . . trong nhà tư và trong . . . các gia đình, để mỗi người được thúc đẩy một cách mạnh mẽ hơn mà làm cho Đức Tin muôn đời được hiểu biết rõ hơn và để có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai. Các Cộng đoàn Tu sĩ cũng như các Giáo Xứ, và mọi cộng đoàn khác của Giáo Hội khác, cũ hay mới, sẽ tìm ra được cách thế thích hợp để đọc Kinh Tin Kính (Credo) cách công khai trong Năm này” (nt., ).     

Tất cả các tín hữu, riêng một mình hoặc cách tập đoàn, còn được kêu gọi để làm chứng rõ rệt và công khai trước người khác trong các hoàn cảnh của đời sống hằng ngày: “Nhưng chính bản tính xã hội của con người đòi hỏi, để con người biểu lộ ra bên ngoài các hành động bên trong tôn giáo của mình, truyền đạt cho người khác Tôn giáo của mình, tuyên xưng tôn giáo của mình cách tập thể” (Tuyên ngôn về Tự Do Tôn Giáo Địa vị con người [Dignitatis humnae, ngày 7-12-1965], 932).   

Khi nói về sự thánh thiện của đời sống, cho dù ở dưới trần thế này, đây cũng là điều cần được lưu ý tới hết sức có thể, để trân trọng và đề cao sự trong trắng nơi các linh hồn, Giáo Hội, lấy quyền năng Chúa Kitô ban cho, mà ban Ơn Xá, một sự trợ giúp đem lại ích lợi cho các linh hồn, cho mọi người, khi họ biểu lộ những tâm tình sốt sắng, mà thực hiện các điều kiện đặc biệt, như Giáo Hội truyền dạy phải làm để lãnh nhận Ơn xá. Vì thế Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dạy như sau: “Nhưng trong Ơn Xá, Giáo Hội dùng quyền của mình, như của người phục vụ Công Việc Cứu rỗi của Chúa Kitô, mà làm cho các tín hữu tham dự cách trọn vẹn vào Đức Kitô, cũng như qua tín điều Các Thánh cùng thông công, mà trao ban phương tiện cứu độ này cho các tín hữu một cách rộng rãi hơn” (Tông Thư Apostolorum Limina, 23-5-1974: AAS 66 [1974] 289).       

Như thế Giáo Hội mở “Kho tàng của Giáo Hội”, trong đó “chất đọng lại các công nghiệp của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa và của toàn thể các Thánh từ người công chính thứ nhất cho đền người cuối cùng”(Clemens VI, Đoản Sắc về Năm Toàn Xá Con Một Thiên Chúa [Bulla Iubilaei Unigenitus Dei Filius], ngày 27-1-1343).  

Vậy Tòa Ân Giải Tối Cao, mà nhiệm vụ là xử lý cách đúng đắn việc ban phát và xử dụng các Ơn Xá, và khích lệ và cổ võ tâm hồn các tín hữu để họ mong muốn được lãnh nhận các Ơn Xá, theo lời khẩn xin của Hội Đồng về Việc Rao Giảng Mới của Tin Mừng, và chú ý xem xét Văn Kiện Lưu Ý về các chỉ dẫn mục vụ của Năm Đức Tin của Bộ Đức Tin, lo cho việc lãnh nhận Ơn Xá trong Năm Đức Tin, thu xếp các điều kiện sau đây theo ý của chính Đức Thánh Cha đưa ra, nhờ đó các tín hữu được khích lệ một cách sâu xa hơn đề mà hiểu biết và yêu mến Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo và từ đó kín múc dồi dào hơn kết quả thiêng liêng.   

Trong suốt Năm Đức Tin, từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 tới trọn ngày 24 tháng 11 năm 2013, nếu muốn lãnh nhận Ơn Toàn Xá được Giáo Hội lấy lòng từ bi, hầu tha các hình phạt tạm, còn phải chịu do tội, và Ơn Xá này cũng được dành cho các Đẳng Linh Hồn theo kiểu chuyển cầu, ban cho tất cả và từng tín hữu thực lòng thống hối, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng:

a. Mỗi lần tham dự các cuộc giảng Tĩnh Tâm Thánh thiện, hoặc tham dự các buổi học hỏi các Văn Kiện của Công Đồng Vatican II và học tập các khoản trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, trong bất cứ nhà thờ nào hoặc một nơi thích hợp nào;

b. Mỗi lần ở bất cứ Vương cung thánh đường Giáo Hoàng nào, hoặc các hang toại đạo, hoặc tại các Nhà Thờ Chính Tòa, hoặc một nơi Thánh được Đấng Bản Quyền Địa Phương chỉ định (thí dụ, trong các Nhà Thờ Tiểu Vương Cung Thánh Đường và Các Đền Thánh Kính Đức Trinh Nữ Maria, kính các Thánh Tông Đồ và Các Thánh Quan Thày) mà đi hành hương đến đó và ở đó họ sốt sắng tham dự một buổi cử hành thánh nào đó hoặc ít ra trong một khoảng thời gian xứng hợp để suy tư thánh thiện, và kết thúc bằng việc đọc Kinh Lạy Cha, Kinh tuyên xưng Đức Tin, bằng bất cứ công thức nào, và những lời cầu khản dâng lên Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh Tông Đồ hoặc Thánh Quan Thày;

c. Mỗi khi, vào ngày do Đấng Bản Quyền Địa Phương chỉ định cho Năm Đức Tin (thí dụ, các Lễ Trọng Kính Chúa, Kính Đức Trinh Nữ Maria, trong lễ kính các Thánh Tông Đồ và Các Thánh Quan Thày, Ngày Kính Tòa Thánh Phêrô), trong bất cứ nhà thờ nào họ sốt sắng tham dự buổi cử hành Thánh Thể hoặc Phụng Vụ các Giờ Kinh, có thêm việc đọc Kinh tin kính, bằng bất cứ công thức nào được chấp thuận;

d. Một ngày tín hữu tự chọn trong Năm Đức Tin để thăm viếng Giếng Rửa Tội hoặc các nơi khác, tại đó tín hữu lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, miễn là họ lặp lại bất cứ công thức rửa tội hợp pháp nào.

Mỗi Giám Mục Giáo Phận hoặc Vị Thường Quyền Bên Giáo Hội Đông Phương (Eparchiales), cũng như những vị tương đương với các Ngài, có thể Ban Phép Lành Tòa Thánh có kèm theo Ơn Toàn Xá cho các tín hữu, là những người lãnh nhận Phép Lành này cách sốt sắng, vào ngày thích hợp hơn, nhất là các dịp lễ (thí dụ, ngày 24 tháng 11 năm 2013, Lễ Trọng Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, ngày Bế Mạc Năm Đức Tin).

Các tín hữu thực lòng thống hối, vào những ngày lễ trọng, mà không thể tham dự vào các lễ này, vì lý do quan trọng (như, tất cả các Nữ Đan Sĩ, sống tại các Đan Viện dưới luật lũy cấm vĩnh viễn, các Vị ẩn tu và các Ẩn sĩ một mình, các tín hữu trong các trại giam , các người già cả, bệnh tật và các tín hữu, trong các Bệnh Viện và các nơi chăm sóc bệnh nhân tương tự các tín hữu phải chăm lo thường xuyên cho các bệnh nhân . . . ) có thể lãnh nhận Toàn Xá, cùng với các điều kiện, nếu, trong tinh thần và tâm trí kết hiệp với các tín hữu hiện diện tại các nơi chỉ định trên đây, nhất là khi nghe các lời của Đức Thánh Cha hoặc các Giám Mục Giáo Phận, qua các phương tiện truyền thông xã hội như qua truyền hình, truyền thanh, mà đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và cầu nguyện cho mục tiêu của Năm Đức Tin, tại nhà riêng hoặc vì ngăn trở không thể tham dự các buổi cử hành đã định (thí dụ, tại nhà nguyện của Đan Viện, Bệnh Viện, Nhà Chăm Sóc Bệnh Nhân, Nhà giam . . . ) mà dâng các đau khổ của mình hoặc các bất tiện của đời sống của mình.

Để việc chạy đến lãnh nhận Bí Tích Thống Hối và Hòa Giải và để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua quyền trói buộc của Giáo Hội, được dễ dàng trong phạm vi mục vụ, xin Các Đấng Bản Quyền Địa Phương làm thế nào để các Kinh Sĩ và các Linh Mục, tại các Nhà Thờ Chính Tòa và các Nhà thờ được chỉ định cho Năm Đức Tin, cố gắng ngồi tòa Giải Tội cho các tín hữu, được ban cho các năng quyền liên hệ tới các vấn đề thuộc tòa trong, mà với các tín hữu của Giáo Hội Đông Phương, được nói tới trong khoản Giáo Luật 728 & 2 Bộ Giáo Luật của Giáo Hội Đông Phương, và trong các trường hợp thuộc năng quyền dành lại đặc biệt, như trong khoản luật 727, của chính Bộ Luật trên, dĩ nhiên, phải trừ những nố nói tới trong khoản 728 & 1; với các tín hữu thuộc Giáo Hội Latin, các năng quyền, như nói tới trong khoản luật 508 &1 C.I.C [Codex Iuris Canonici].

Các Cha giải tội, sau khi nhắc cho các hối nhân về tính các nặng nề của tội, và đôi khi về những tội bị dành lại, hoặc có kèm theo hình phạt, các ngài cần xác định những việc đền tội tương xứng, hầu giúp các hối nhân tới việc sửa đổi đời sống và, tự bản tính của sự việc, thực thi việc sửa chữa các gương xấu và thiệt hại gây ra.

Tòa Ân Giải Tối Cao thành khẩn xin các Giám Mục, mà ba nhiệm vụ giáo huấn, cai quản và thánh hóa liên hệ tới các Ngài, làm sao để các nguyên tắc và các mệnh lệnh liên hệ tới việc thánh hóa các tín hữu của mình, được lưu tâm giải thích rành mạch, tùy theo các hoàn cảnh nhất là nơi chốn, văn hóa và truyền thống, làm sao để mỗi Giáo Hội và chính Giáo Hội địa phương, qua các buổi giáo lý, trình bày một cách rõ ràng hơn và sống động hơn, với con tim vững vàng hơn và sâu xa hơn.

Sắc lệnh này chỉ có giá trị cho Năm Đức Tin mà thôi. Bất chấp các điều trái ngược.

Ban hành tại Rôma, Trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 14 tháng 9 năm Chúa Cứu Thế 2012, Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá.

Hồng Y Monteiro e Castro

Trưởng Tòa Ân Giải Tối Cao

Christophorus Nykiel
Phụ Tá điều hành

Comments are closed.