Tài liệu học hỏi và thảo luận TCN IV

0

HỌC HỎI & THẢO LUẬN

TÔNG THƯ – TỰ SẮC “CÁNH CỬA ĐỨC TIN”

&

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI

ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI

Kính thưa Bề trên và chị em,

Trong TCN IV.2012 này, chúng ta tiếp tục học hỏi và thảo luận trong cộng đoàn về Tông huấn Verbum Domini. Đồng thời, để chung nhịp sống với Giáo Hội trong Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11.10.2012 sắp tới, chúng ta dành 2 tháng đầu để học Tông thư – Tự sắc PORTA FIDEI – “CÁNH CỬA ĐỨC TIN của ĐTC Bênêdictô XVI. Hy vọng dưới sự hướng dẫn của vị Cha chung, niềm tin của chúng ta sẽ được thắp sáng hơn. Chúng ta càng ý thức tuyên xưng đức tin trong phụng vụ bí tích, chúng ta càng trở nên chứng nhân của Lời bằng chính đời sống đức ái một cách cụ thể hơn.

Để việc học hỏi thực sự hiệu quả, xin cộng đoàn đọc từng số Tông thư hay Tông huấn, sau đó thảo luận tìm câu trả lời. Cuối cùng xin cùng đọc lại câu hỏi và câu trả lời chung với nhau để những giải thích rất ý nghĩa của ĐTC được chị em khắc ghi sâu hơn. Xin lưu ý về những câu hỏi về Tông huấn Verbum Domini, từ TCN này, số câu hỏi đào sâu sẽ trùng với số câu của Tông huấn.

Xin được thông báo đến Bề trên và chị em, cũng như năm trước, những câu hỏi về Tông thư và Tông huấn được gửi đến cộng đoàn trong mỗi dịp TCN, cũng chính là những câu hỏi sẽ được khảo hạch vào dịp cuối năm. Sau khi cộng đoàn thảo luận, xin chị thư ký hoàn chỉnh bản văn câu trả lời và in ra phổ biến cho chị em để học hỏi thêm.

 Ngoài ra, xin chị em nhấn vào đây để đọc thêm Tông thư PORTA FIDEI và nhấn vào đây để tìm hiểu nghĩa của các Văn kiện Tòa Thánh.

TUẦN

TÔNG HUẤN

CÂU HỎI ĐÀO SÂU

01 – 07.10

PORTA FIDEI

Số 1 + 2

1/ Tông thư – Tự sắc có nghĩa là gì? “Cánh cửa đức tin” vẫn luôn mở rộng để dẫn chúng ta tới đâu? Làm sao có thể bước qua ngưỡng cửa đức tin? Bước qua cánh cửa đức tin là dấn bước vào một hành trình thế nào? Bắt đầu khi nào? Nhờ đó, chúng ta được những gì? Tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi được giải thích thế nào?

2/ Cần phải tái khám phá hành trình đức tin để làm gì? Trong bài giảng Thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo Hoàng, Đức Bênêđictô đã nói gì? Các Kitô hữu khi dấn thân về phương diện xã hội, văn hóa, chính trị, cứ tưởng rằng đức tin là tiền đề hiển nhiên của đời sống xã hội. Nhưng thực tế cho thấy điều gì? So sánh ngày xưa và ngày nay có sự khác nhau thế nào? Nguyên do tại đâu?

08 – 14.10

PORTA FIDEI

Số 3 + 4

3/ Chúng ta không thể chấp nhận điều gì? Cũng như người phụ nữ Samaria, con người ngày nay cũng lại cảm thấy thế nào? Chúng ta phải tìm lại niềm vui thích gì? Giáo huấn nào của Chúa Giêsu vẫn còn vang dội mạnh mẽ trong thời đại chúng ta? Khi được hỏi: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn”(Ga 6,28), Chúa Giêsu đã trả lời ra sao? Muốn chắc chắn đạt tới ơn cứu độ, chúng ta phải đi con đường nào?

4/ Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày nào? Nhân kỷ niệm gì? Năm Đức Tin sẽ kết thúc ngày nào? Kỷ niệm biến cố nào? Thượng hội đồng Giám Mục vào tháng 10.2012 hội thảo về đề tài gì? Để làm gì? Đức Phaolô VI đã ấn định Năm Đức Tin vào năm 1967 với những mục đích gì?

15 – 21.10

PORTA FIDEI

Số 5+6

5/ Các văn kiện Công đồng Vatican II được các nghị phụ để lại như di sản, theo như lời Chân phước Gioan Phaolô II: “không hề mất giá trị và vẻ ngời sáng”, Đức Bênêđictô cảm thấy có nghĩa vụ gì?

6/ Cuộc canh tân Giáo hội còn được thực hiện qua điều gì? Hiến chế tín lý Lumen Gentium đã khẳng định gì? Vì thế, Giáo hội là thánh thiện đồng thời cũng được kêu gọi làm gì? Năm Đức Tin là lời mời gọi hãy làm gì? Tùy theo mức độ sẵn sàng vâng theo ý Chúa, mọi tư tưởng và tình cảm, tâm trí và hành vi của con người dần dần thế nào? Đức Tin “hành động qua đức ái” (Gl 5,6) trở thành chuẩn mực thế nào?

22 – 28.10

PORTA FIDEI

Số 7 + 8

7/ Trong (2 Cr 5,14) thánh Phaolô nói gì? Chúa Giêsu Kitô dùng tình yêu thu hút con người, và trao nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, với một mệnh lệnh luôn mới mẻ. Vì thế, ngày nay Giáo hội phải làm gì? Đức tin sẽ tăng trưởng khi nào? Đức Tin mở cánh cửa tâm trí của ai? Cuộc đời của thánh Augustinô là một cuộc tìm kiếm không ngừng điều gì? Đức Tin được tăng trưởng và vững mạnh là nhờ chúng ta không ngừng buông mình vào đâu?

8/ ĐTC mời gọi các Giám mục trên toàn thế giới điều gì? Cần tăng cường suy tư về đức tin để làm gì? Chúng ta sẽ có cơ hội tuyên xưng Đức Tin nơi Chúa Phục Sinh ở những đâu? Để mỗi người cảm thấy sự đòi hỏi cấp thiết phải làm gì? Các cộng đoàn dòng tu cũng như các giáo xứ, và toàn thể những tổ chức trong Giáo hội hãy tìm ra điều gì?

29.10 – 04.11

PORTA FIDEI

Số 9 +10

9/ Chúng ta mong ước Năm Đức Tin sẽ khơi dạy nơi mỗi tín hữu điều gì? Năm này sẽ là một cơ hội thuận lợi để tăng cường điều gì? Trong năm Đức Tin, nhiệm vụ mỗi tín hữu phải thực hiện là tái khám phá điều gì? Trong những thế kỷ đầu tiên, các Kitô hữu phải học thuộc lòng kinh Tin kính và dùng kinh này cầu nguyện hằng ngày để làm gì? Thánh Agustinô nói: Anh chị em đã lãnh nhận và tuyên đọc Tín biểu này, phải lưu giữ Tín biểu ở đâu?

10/  Có sự thống nhất sâu xa giữa hành vi thể hiện đức tin và những nội dung chúng ta tán thành. Thánh Phaolô đã giải thích thực tại này trong (Rm 10,10) thế nào? Qua câu chuyện bà Lidia được Chúa mở lòng để bà chú ý những lời Phaolô nói (x.Cv 16.14), thánh Luca dạy gì? Người Kitô hữu không bao giờ được nghĩ rằng tin là chuyện riêng tư. Chính đức tin là một hành vi tự do nên cũng đòi hỏi điều gì? Trong ngày lễ Hiện xuống đã cho thấy điều gì? Sách GLHTCG giải thích thế nào khi nói: “Tôi tin” hay “Chúng tôi tin”? Để chính bản thân chấp nhận đức tin, cần phải làm gì? Việc chấp nhận đức tin có nghĩa là gì? Chân thành tìm kiếm ý nghĩa tối hậu và hiện hữu cuối cùng của mình và thế giới là một “tiền đề” của đức tin, vì sao? Chính đức tin mời gọi và mở cửa cho chúng ta gặp gỡ ai?

05 – 11.11

PORTA FIDEI

Số 11 + 12

11/  Để hiểu biết một cách có hệ thống về nội dung đức tin, mọi người có thể tìm thấy ở đâu? Trong Tông hiến Fidei depositum (Kho tàng đức tin), Đức Gioan Phaolô II đã viết gì? Theo đó, Năm Đức Tin phải thể hiện quyết tâm gì? Qua cách cấu trúc, SGLHTCG trình bày thế nào? Qua các trang sách, có thể thấy điều được trình bày không phải là một lý thuyết, nhưng là gì? Giáo huấn của sách Giáo lý về đời sống luân lý đạt trọn vẹn ý nghĩa nếu được đặt trong tương quan nào?

12/ Trong Năm Đức Tin, Sách GLHTCG sẽ là một công cụ thế nào? Nhiều hơn so với trước đây, đức Tin đang phải đối diện với điều gì? Tuy nhiên, Giáo hội không bao giờ sợ chứng minh rằng không có bất kỳ xung đột nào giữa đức Tin và khoa học chân chính vì sao?

12 – 18.11 PORTA FIDEI

Số 13

13/ Một điều quan trọng trong Năm Đức Tin là gì? Lịch sử thánh thiện cho thấy gì? Lịch sử tội lỗi thúc đẩy mỗi người làm gì? Thư (Dt 12,2) nói gì? Nơi Đấng đã chịu chết và sống lại …, đã ngời sáng lên điều gì? Nhờ lòng tin, (Lc 1,38) cho thấy, Đức Maria đã làm gì? Với đức Tin, (x.Ga 19,25-27) và (x.Lc 2,19.51) ghi lại Mẹ đã làm gì? Nhờ đức Tin, (x.Mc 10,28) và (Mc 16,15), các tông đồ đã làm gì? Nhờ đức Tin, các vị tử đạo đã làm gì? Nhờ đức Tin, đời sống thánh hiến đã thành hình như thế nào? Nhờ đức Tin, đông đảo Kitô hữu đã thúc đẩy làm gì? Nhờ đức Tin, sách Khải Huyền đã nói về những người nam và nữ qua các thế kỷ được ghi tên trong Sách Sự Sống như thế nào? Nhờ đức Tin chúng ta đang làm gì?
19 – 25.11 PORTA FIDEI

Số 14 + 15

14/ Năm Đức Tin là cơ hội tốt để tăng cường làm chứng bằng thực thi bác ái. Trong (1 Cr 13,13) Thánh Phaolô nhắc nhở điều gì? Khi nói đức Tin không có việc làm thì quả là đức Tin chết, thánh Giacôbê nói thế nào trong (Gc 2, 17-18) ? Đức Tin và đức Mến liên hệ với nhau thế nào? Nhiều Kitô hữu hiến đời mình để yêu thương ai? Nhờ đức Tin chúng ta nhận ra gương mặt của Đức Chúa phục sinh nơi những người bé nhỏ, (Mt 25,40) ghi lại thế nào? Nhờ đức Tin nâng đỡ, với niềm hy vọng, chúng ta hãy nhìn đến điều gì?

15/ Vào cuối đời, Thánh Tông đồ Phaolô truyền cho môn đệ Timôthê điều gì ? Đức Tin là bạn đồng hành suốt đời, đem lại cho chúng ta điều gì? Nhằm nắm bắt những dấu chỉ thời đại, đức Tin thúc đẩy chúng ta làm gì? Điều thế giới ngày nay đặc biệt cần đến là gì? ĐTC ước mong điều gì? Thánh Phêrô trong (1 Pr 1,6-9) đã khuyên nhủ thế nào? ĐTC nói về các Kitô hữu, các thánh, đã sống trong thử thách đức Tin như thế nào? Chúa Giêsu đã chiến thắng cái ác và sự chết. Với niềm tín thác, chúng ta làm gì? Tin mừng (Lc 1,45)  tuyên xưng Đức Maria thế nào?

26.11 – 02.12

VERBUM DOMINI

Số 39 

 

 

 

Số 40 

 

 

 Số 41

39/ Về tính thống nhất nội tại của Kinh Thánh Hugues de Saint-Victor hướng dẫn chúng ta thế nào? Tân Ước không sử dụng hạn từ  “Sách Thánh”(x.Rm 4,3; 1 Pr  2,6 mà là “các sách Thánh” (x.Mt 21,43; Ga 5,39; Rm 1,2; 2Pr 3,16), nhưng “các sách” này vẫn được coi trong toàn bộ như thế nào?  Như thế, chính bản thân Chúa Kitô đã đưa lại điều gì?

40/ Trong tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước, trước tiên, Tân Ước nhận Cựu Ước là gì? Đức Giêsu đã xác nhận điều ấy thế nào trong (Ga 10,35)? Gốc rễ của Kitô giáo được tìm thấy ở đâu? Mầu nhiệm Đức Kitô nằm trong thế tiếp nối điều gì? Nhưng được thực hiện thế nào?

41/ Kitô hữu phải đọc Cựu Ước và Tân ước thế nào? Thánh Augustinô, với sự khôn ngoan sâu sắc, đã diễn tả thế nào? Thánh Grêgôriô Cả đã nêu bật mối tương quan mật thiết của hai Giao Ước thế nào?

03 – 09.12 VERBUMDOMINI

Số 42  

 

 

Số 43

 

 

 

 

 

  

Số 44

42/ Vấn đề những trang Kinh Thánh tăm tối và khó hiểu, do nói về bạo lực và sự vô luân, trước tiên cần lưu ý thế nào? Trong Cựu Ước, các tiên tri đã làm gì? Tốt nhất, chúng ta cần ý thức điều gì để hiểu những trang này?

43/ Mối liên hệ giữa Kitô hữu và Do-thái, một liên hệ không bao giờ được quên lãng. ĐTC Gioan Phaolô II tuyên bố thế nào với người Do Thái? Có sự khác biệt sâu xa và tận căn giữa hai bên nhưng không hàm chứa một sự thù địch. Ngược lại, thánh Phaolô (x.Rm 9-11) cho thấy điều gì? Thánh Phaolô (Rm 11,28-29) còn khẳng định thế nào? Đức Gioan Phaolô II đã nói gì? Kết luận Tông huấn số 43, ĐTC Biển Đức đã khẳng định lại lần nữa điều gì?

44/ Chủ thuyết “duy văn tự” được kiểu đọc bảo thủ đề cao trong thực tế cho thấy điều gì? Vấn đề căn bản đặt ra cho lối giải thích Kinh Thánh bảo thủ là gì?  Chủ trương bảo thủ tìm cách trốn tránh điều gì? Kitô giáo nhận ra trong các Lời điều gì? Câu trả lời đích thực cho một lối đọc bảo thủ là gì? 

10 – 16.12

VERBUM DOMINI

Số 45 

 


 Số 46

Số 47

45/ Chủ thuyết “duy văn tự” được kiểu đọc bảo thủ đề cao trong thực tế cho thấy điều gì? Vấn đề căn bản đặt ra cho lối giải thích Kinh Thánh bảo thủ là gì?  Chủ trương bảo thủ tìm cách trốn tránh điều gì? Kitô giáo nhận ra trong các Lời điều gì? Câu trả lời đích thực cho một lối đọc bảo thủ là gì?

46/ Việc giải thích đích thực trong đức tin, trong lãnh vực hoạt động mục vụ của Giáo Hội, cần một liên hệ chặt chẽ hơn giữa những ai? Dấn thân theo chiều hướng mục vụ có nghĩa là gì? Hiến chế Dei Verbum đã tuyên bố thế nào? Công việc này phải thực hiện thế nào?

47/ Ý thức rằng Giáo Hội được xây dựng trên Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, THĐ muốn nhấn mạnh đến điều gì? Lời cầu nguyện của Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha để xin cho các môn đệ của Người được nên một, hầu thế gian có thể tin, Tin mừng Gioan ghi ở đâu? Lắng nghe và suy niệm  Lời Chúa giúp chúng ta thế nào? Cùng nhau lắng nghe Kinh Thánh thúc đẩy chúng ta làm gì? Cùng thực hành Lectio divina, để cho mình ngỡ ngàng trước điều gì? Trong chính việc đối thoại đại kết, Kinh Thánh là dụng cụ thế nào?

17 – 23.12

VERBUM DOMINI

Số 48 

 

 

 

 Số 49 


 

48/ Việc giải thích Kinh Thánh hẳn sẽ không đầy đủ nếu ta không đặt mình lắng nghe chính những người đã từng sống Lời Thiên Chúa, đó là các thánh, đã được Tông  huấn giải thích thế nào? Lời Chúa nào đã đánh động thánh Antôn? Thánh Đa Minh Guzman đã sống Tin mừng thế nào? Thánh Têrêsa Chúa Giêsu đã nói nguồn gốc của sự dữ xuất phát từ đâu? ĐTC nói mỗi vị thánh giống như một tia sáng xuất phát từ Lời Chúa. Ngài đã mô tả về các thánh: Inhaxiô Lôiôla, Gioan Bosco và Gioan Maria Vianney thế nào?

49/ ĐTC nói sự thánh thiện trong Giáo hội là gì ? Khi cố gắng học lấy gương sống của các ngài, chúng ta đi trên nẻo đường nào? Bằng đời sống các thánh đã làm chứng thế nào?

24 – 30.12   Nghỉ lễ Giáng Sinh

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP

Đặc trách Đào Tạo

Comments are closed.