Tin buồn: Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách

0

TIỂU SỬ

Đức Cha Phanxicô Xaviê NGUYỄN QUANG SÁCH

Nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1925 tại An Ngãi, Hoà Sơn, Đà Nẵng

–  1938 – 1945 :  Học Tiểu chủng viện Làng Sông, Quy Nhơn.

–  1945 – 1954  :  Học Đại Chủng viện Quy Nhơn.

–  1954 – 1955  :  Học Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

–  1955 – 1956  :  Giáo sư Tiểu Chủng viện Nha Trang.

Ngày 08/8/1956  : Thụ phong Linh mục tại Nha Trang do Đức Cha Piquet Lợi.

–   1956 – 1957  :  Phó xứ Nhà thờ Chính Tòa, Quy Nhơn.

–   1957 – 1958  :  Quản xứ Phước Tường, Đà Nẵng.

–   1958…          :  Quản xứ Thuận Yên, Quảng Nam.

–   1958 – 1960  :  Quản xứ Lai Nghi, Quảng Nam.

–   1960 – 1965  :  Quản xứ Xuyên Quang, Quảng Nam.

–    1965 – 1974  :  Quản xứ Phước Quang, Hòa Khánh, Đà Nẵng.

–    1974 – 1975  :  Quản xứ Thanh Đức, Đà Nẵng.

Ngày 06/6/1975 :  Tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính Tòa, Đà Nẵng.

–    1975 – 1988  :  Giám mục Phó kiêm Tổng Đại diện Giáo phận Đà Nẵng.

–    Ngày 21/01/1988  :  Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

–    Ngày 06/11/2000  :  Nghỉ hưu tại Tòa Giám mục Đà Nẵng.

Qua đời ngày 07/7/2013  tại Tòa Giám mục Đà Nẵng. Hưởng thọ 88 tuổi.

Comments are closed.