Triều đại 64: Đức Giáo hoàng Grêgôriô I

0

Đức Grêgôriô I cũng được gọi là Grêgôriô Cả, sinh tại Rôma, trong dòng họ quý tộc Anicia. Trước khi làm Giáo hoàng, ngài là Thị trưởng của thành Rôma, những đã từ bỏ danh vọng và chức quyền để xin vào tu trong dòng thánh Bênêđictô với một đời sống nhiệm nhặt. Ngài được Đức Giáo hoàng Pêlagiô II phong chức phó tế và phái đến Constantinôpôli là đặc sứ của ngài. Sau khi đức Pêlagiô II qua đời, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 3-9-590.

Trong thời gian làm đặc sứ cho vị tiền nhiệm ở Constantinôpôli, ngài nhận thấy vị thế suy giảm của Rôma đối với Constantinôpôli cả về mặt tôn giáo lẫn dân sự, cụ thể là Constantinôpôli không trợ giúp gì cho Rôma trước sự xâm lược của Man-di. Từ kinh nghiệm này, ngày chuyên chú vào việc xây dựng sự tự trị của Tòa thánh Rôma và thiên về vai trò tôn giáo của mình đối với các Giáo hội địa phương.

Với ý định đó, ngài đã chuyên chú vào công việc phục vụ Giáo hội và dân chúng. Ngài được mệnh danh là: “Vị Lãnh sự của Thiên Chúa”. Ngài dùng những của cải của Giáo hội và của riêng gia đình để trợ giúp cho những người khốn khổ, nghèo đói, bệnh tật vì chiến tranh và dịch bệnh.

Ngài đã thực hiện cuộc cải tổ Tòa thánh, thanh lọc những phó tế, giáo dân dùng tiền của mua chức tước để mưu lợi và bổ nhiệm những tu sĩ dòng Benêđictô trong sạch, thanh liêm. Ngài khởi động công cuộc truyền giáo rộng rãi nhờ sự cộng tác đắc lực của hoàng hậu Thêôđôlinđa, vợ vua Anthariô, qua đó ngài đã chiêu hồi quân Man-di Lombards trở lại đạo Công giáo.

Ngài cũng tiến hành một cuộc cải cách phụng vụ, canh tân sách lễ, củng cố và phát triển nền thánh nhạc trong phụng vụ. Chính ngài là ông tổ của nền thánh nhạc Grégorien, tức nhạc Bình ca, vẫn còn được sử dụng cho đến hôm nay.

Với tinh thần khiêm tốn, yêu thương và phục vụ, ngài tự cho mình là “Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa”. Nhờ ngài mà danh xưng này được các Giáo hoàng sử dụng trong suốt dòng lịch sử Giáo hội cho đến hôm nay.

Ngài qua đời ngày 12-3-604, được an táng trong nguyện đường thánh Clémentine của đền thờ thánh Phêrô.

Comments are closed.