Ngọn lửa yêu thương

0

NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG

              (Lc 12, 49-53)

Chúa đã ném lửa xuống trần gian,
Muốn cho lửa ấy cháy lan tràn,
Cho hết mọi người trên thế giới,
Ngọn lửa yêu thương tới ngút ngàn.
Ngọn lửa thiêu đi những lỗi lầm,
Đốt đi ích kỷ sống vô tâm,
Sưởi ấm  những con tim lạnh giá,
Đem lại niềm vui giữa thế trần.
Chúa muốn con đem lửa Giêsu,
Đốt cháy tan đi những hận thù,
Nơi những ai ngồi trong tăm tối,
Cho cả lương dân cũng chẳng từ.
Tim con được lửa Chúa đốt lên,
Thế giới quanh con sẽ vững bền,
Bớt đi dửng dưng và lãnh đạm,
Với Chúa tình yêu, rất nhân hiền.
Xin cho ngọn lửa của tình yêu,
Bừng cháy dâng cao tựa thủy triều,
Để con hăng hái đem tình Chúa ,
Sưởi ấm  gian trần bớt cô liêu.


Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.