Giáo án Giáo lý Hồng ân – tháng 9

0

GIÁO ÁN GIÁO LÝ HỒNG ÂN

Tháng 9

*** 

 KHỐI XƯNG TỘI

 Lớp Xưng Tội 1

Bài mở đầu: Em học Lời Chúa

Lớp Xưng Tội 2

Bài 14: Con người là hình ảnh Thiên Chúa (tiết 1 )

Bài 14: Con người là hình ảnh Thiên Chúa (tiết 2 )

Lớp Xưng Tội 3

Bài 28: Phụng vụ (tiết 1)         

Bài 28: Phụng vụ (tiết 2)         

KHỐI THÊM SỨC

Lớp Thêm Sức 1

Bài mở đầu: Em lớn khôn

Bài 1: Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng

Lớp Thêm Sức 2

Bài 17: Tư do của con người 

Lớp Thêm Sức 3

Bài 30: Phụng vụ

KHỐI SỐNG ĐẠO

Lớp Sống Đạo 1

Bài mở đầu: Giáo lý sống đạo

Bài 1: Con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa           

Lớp Sống Đạo 2

Bài 20: Phụng vụ

Bài 21: Bí tích

Bài 22: Hội thánh cử hành Phụng vụ

Lớp Sống Đạo 3

Bài 37:  Con người và xã hội  (2 tiết)

Bài 38 : Tham gia đời sống xã hội

Comments are closed.

phone-icon