Hoài bão

0

          

Ôm hoài vọng trở thành nhà truyền giáo
Em nương mình theo ơn gọi Đa Minh
Tiếng nói yêu thương mời gọi chân tình
Em khẽ bước đem yêu thương trợ thế.
Bước đăng trình đang hình thành khúc rẽ
Em góp phần tô đẹp nét sử xanh
Với quê hương kiến tạo bước đồng hành
Em nối gót bậc Cha Anh tiền bối.
Vẫn còn đó đói, khổ, nghèo, phản bội
Theo thời gian đếm cao độ hy sinh.
Không gian buồn phủ kín quê hương mình
Tình khúc yêu thương dệt thành tín hiệu.
Quãng đường mai, ngàn nguy cơ tiên liệu 
Biên cương nào trước sức đẩy cuồng phong.
Nỗi niềm mến yêu, tín thác, cậy trông.
Em tô thắm từng nét son lịch sử.

BÉ Ô MAI (Thỉnh sinh)

 


Comments are closed.

phone-icon