Triều đại 72: Đức Giáo hoàng Gioan IV

0

Đức Giáo hoàng Gioan IV sinh tại Dalmatie, Salôna, nước Croatie, khoảng năm 580, được bầu làm Giáo hoàng ngày 24-12-640. Chúng ta không có nhiều tài liệu về ngài. Về mặt giáo thuyết, ngài theo đường lối của các vị tiền nhiệm: lên án Lạc thuyết nhất ý, Lạc thuyết nhất năng và bảo vệ sự nghiệp của cố Giáo hoàng Hônôriô đệ nhất. Ngay từ đầu giáo triều của mình, đức Gioan IV đã vứt bỏ bản “chỉ dụ đức tin” của hoàng đế Hêracliô, cố gắng đưa những tín hữu lầm lạc của Ai Cập trở về đường chân lý. Ngài đã phong chức cho 28 linh mục, 18 Giám mục để khẳng định đức tin của họ và truyền đưa thi hài của 3 vị Tử đạo: Vênangiô, Anastasô và Maurô về Rôma và an táng tại một nguyện đường ở Latran. Ngài qua đời ngày 12-10-642.

Comments are closed.

phone-icon