Triều đại 97: Đức Giáo Hoàng Stêphanô IV (V)

0

Đức Stêphanô IV sinh tại Rôma trong một gia đình quý tộc, được bầu chọn Giáo hoàng ngày 2-6-816. Sau khi đắc cử, ngài không báo tin cho tân hoàng đế Louis le Pieux, thái tử của vua Charlemagne, nhưng đích thân ngài đến Pháp và thành phố Reims để đặt vương miện cho hoàng đế và hoàng hậu Irmin-garde. Điều đó cho thấy Đức Giáo hoàng là thủ lãnh tinh thần, còn hoàng đế chỉ giữ vai trò chính trị. Vua Louis de Pieux chấp nhận thế đứng của Đức Giáo hoàng, và trong nghi lễ trao vương miện, ông phủ phục ba lần trước mặt ngài, nói lên sự thành phục thiêng liêng. Ông cũng minh xác tất cả những đặc ân có từ trước cho Giáo hội và thỏa thuận sẽ duy trì tất cả những điều đó. Ngài ý thức rằng để cai quản cần có một nền hòa bình xã hội, nên đã cố xoa dịu những bất đồng với các thù địch của Rôma, chẳng hạn như tha cho những kẻ âm mưu chống lại việc tuyển chọn Đức Giáo hoàng Lêô III và cho họ được phục chức.

Đức Giáo hoàng Stêphanô qua đời ngày 24-1-817.

Comments are closed.

phone-icon