Điềm trời và dấu chỉ

0

ĐIỀM TRỜI VÀ DẤU CHỈ

     (Lc 12,54-59)


Người ta nhìn đất trời bằng cảnh sắc,
Đoán điềm trời xem nay nắng hay mưa.
Chỉ nhìn xem cảnh thời tiết bốn mùa,
Nhưng không biết nhìn cuộc đời thực tại.
Con đang sống trong thời kỳ hiện đại,
Nhiều tối tân nhưng cũng lắm tai ương,
Cho con biết dùng lời Chúa dẫn đường,
Để nhận xét điều sai con từ bỏ.
Nhưng thực trạng có rất nhiều kẽ hở,
Của con người trong xã hội hôm nay,
Cảnh tham ô, tệ nạn diễn từng ngày,
Còn phân cách giầu nghèo và ích kỷ.
Cho con biết nhìn đâu là dấu chỉ,
Của con người trong thời đại văn minh,
Tìm phương cách canh tân chính thân mình,
Để Tin Mừng là tin vui cứu độ.
Trong tâm tư Chúa cũng đều biết rõ,
Chúa dõi nhìn từng nhịp bước con đi,
Xin cho con nhạy bén trước những gì,
Cần thay đổi cho phù hợp lối sống.
 

 
Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.