Giáo án Giáo lý Hồng Ân – tháng 10

0

GIÁO ÁN GIÁO LÝ HỒNG ÂN

THÁNG 10

*** 

KHỐI XƯNG TỘI

Lớp Xưng Tội 1

Bài 1: Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật (t.1)

Bài 1: Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật (t.2)

Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng con người (tiết 1)

Lớp Xưng Tội 2

Bài 15: Lương tâm (tiết 1)

Bài 15: Lương tâm (tiết 2)

Bài 16 : Nhân đức (tiết 1)

Bài 16 : Nhân đức (tiết 2)

Lớp Xưng Tội 3

Bài 29: Bí tích Rửa tội (tiết 1)

Bài 29: Bí tích Rửa tội (tiết 2)

Bài 30: Bí tích Hòa giải (tiết 1)

Bài 30: Bí tích Hòa giải (tiết 2)

KHỐI THÊM SỨC

Lớp Thêm Sức 1

Bài 2: Thiên Chúa tạo dựng con người

Bài 3: Sa ngã

Lớp Thêm Sức 2

Bài 18: Nhân đức

Bài 19: Tội lỗi

Lớp Thêm Sức 3

Bài 31: Bí tích

Bài 32: Bí tích Xức dầu bệnh nhân

KHỐI SỐNG ĐẠO

Lớp Sống Đạo 1

Bài 2: Thiên Chúa mặc khải cho con người

Bài 3: Cách thức lưu truyền mạc khải

Bài 4: Kinh thánh: Sách ghi Lời Chúa

Lớp Sống Đạo 2

Bài 23: Bí tích Rửa tội

Bài 24:  Bí tích Thánh Thể  (tiết 1)

Bài 24 : Thánh lễ  (tiết 2) 

Lớp Sống Đạo 3

Bài 39 : Công bằng xã hội (tiết 1)

Bài 39 : Công bằng xã hội  (tiết 2)

Bài 40 : Luật luân lý

Comments are closed.