Thư cho Phi – Thư 22

0

Thư thứ hai mươi hai:

VÀI TƯ TƯỞNG MỘC MẠC

 Phi con,

Mấy ngày hôm nay cha bận làm đủ thứ việc. Cha tưởng không còn thời giờ viết thư cho con nữa chứ. Nhưng cha bỗng nhớ lại vấn đề “Tàn sát quá mức” mà cha đã nói với con. Đây là một câu liên quan đến vấn đề ấy: “Đừng bao giờ đốt nhà để giết chuột!”.

Cha nghĩ rằng câu nói trên rất đáng cho chúng ta suy nghĩ khi bàn đến vấn đề bất hòa trong cuộc sống chung. Còn một số câu khác nữa cha đã lượm lặt được cũng liên quan đến vấn đề ấy. Cha muốn ghi lại cho con có thêm kinh nghiệm trong việc xử sự với nhà con. Cha biết con sẽ rút ra được những bài học quí giá từ những câu sau đây:

 “Ném chuột coi chừng bể lọ quí”

 “Chỉ có kẻ dại mới đổ dầu vào lửa”

 “Hãy đứng phía sau mũi súng, và trước mặt một con lừa”

 “Đừng bao giờ nằm đó chờ dịp may tới. Hãy tự giúp mình trước rồi mới cầu xin Trời giúp mình sau”.

                                                                                     Thân ái,

                                                                                      Cha con, CHARLIE W. SHEDD

Comments are closed.