Triều đại 112: Đức Giáo hoàng Bônifaciô IV

0

Đức Giáo Hoàng Bônifaciô là người gốc Roma, có lẽ ngài sinh tại Roma hay Toscanô. Được đám đông quần chúng thân cận với bá tước Spolète bầu chọn làm Giáo hoàng. Đây là giai đoạn đen tối nhất của ngôi Giáo hoàng: Giáo hoàng bị khống chế bởi nhiều gia đình quý tộc Roma. Vì những tham vọng bất chính, họ tìm cách gây ảnh hưởng trong việc bầu Giáo hoàng. Dĩ nhiên Giáo hoàng được bầu lên, phải làm theo tham vọng đen tối của họ. Triều đại của ngài rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 15 ngày trong tháng 4-896.

Comments are closed.