Triều đại 114: Đức Giáo hoàng Rômarô

0

Đức Giáo Hoàng Rômanô sinh tại Galles, Rôma. Là người gốc Anh và là bạn của Đức Giáo Hoàng Formôsô, được bầu làm Giáo hoàng vào tháng 8-897, ngài đã hủy bỏ những quyết định của công nghị Giám mục do đức Stêphanô VI chủ tọa và phục hồi danh dự cho Đức Giáo Hoàng Formôsô. Ngài khẳng định quyền của Giáo hội Gérôna trên các hòn đảo Majorque và Minorque. Triều đại của ngài rất ngắn ngủi và người ta không biết nhiều về ngài, kể cả cái chết của ngài vào tháng 11-897. Nhiều người nói ngài bị đầu độc, nhưng cũng có người cho rằng ngài chết trong một tu viện, sau khi bị truất phế và bị giam lỏng trong đó.

Comments are closed.