Triều đại 115: Đức Giáo hoàng Thêôđôrô II

0

Đức Giáo Hoàng Thêôđôrô II sinh tại Rôma năm 840. Ngài làm Giáo hoàng vào thời buổi rất khó khăn. Lên ngôi vào đầu tháng 12-897 và chỉ trong vòng 20 ngày. Nhưng chính trong thời gian ngắn ngủi này, ngài đã triệu tập một hội đồng Giám mục để phục hồi danh dự cho đức cố Giáo hoàng Formôsô và đó là tất cả hoạt động dưới triều đại của ngài.

Đức Giáo Hoàng Thêôđôrô lo việc chôn cất chu đáo những phần thân xác của đức Formôsô được vớt lên từ sông Tibre. Ngài qua đời cách đột ngột vào cuối tháng 12-897, người ta cho rằng, ngài bị phe thù nghịch đầu độc.

Comments are closed.